Pad tot huidige pagina

Onderzoeken

Onderzoeken

Resultaten 1 t/m 12 getoond - 12 resultaten

Analyse van de stikstofdioxidemeting door de GGD Amsterdam tijdens de uitvoering van de knip op de Weesperstraat.

Studies rapporteren nadelige effecten op het mentale, fysieke en sociale welzijn van jongeren met obesitas na de ...

In Amsterdam wonen ongeveer 10.500 tot 13.000 volwassenen met een psychische stoornis waarbij zij langdurige zorg ...

30 km/u in de bebouwde kom. De impact op verkeersveiligheid en de lokale leefomgeving. Onderzoek uit juni 2023.

Om in 2026 tot nul nieuwe HIV infecties in Amsterdam te komen zijn er 5 speerpunten opgesteld, gericht op de ...

Onderzoeksmethoden naar obesitas bij kinderen

Samenvatting van een onderzoek over of groen in de stad een positieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit.

Door het programma Jump-in op Amsterdamse basisscholen krijgen kinderen een stabieler en gezonder gewicht.

Het voorkomen van valongevallen bij 65-plussers is een prioriteit van de gemeente Amsterdam.

Een profielanalyse geeft inzicht in 4 subgroepen straatdealers.

Monitor van de speerpunten Aanpak Dakloosheid, een onderzoek naar het succes ervan.