Pad tot huidige pagina

Dutch travelers in the global village

Vandaag de dag zijn mensen wereldwijd meer met elkaar verbonden dan ooit. Door onder andere populatiegroei, urbanisatie, technologische ontwikkelingen, toegenomen welvaart en reizen kunnen mensen uit allerlei uithoeken van de wereld direct met elkaar in contact komen.

In veel aspecten lijkt de wereld veranderd te zijn in een groot mondiaal dorp. Hierover gaat Dutch travelers in the global village: the rise and fall of travel-related infectious diseases, Proefschrift Femke Overbosch, 2022

Infectieziekten door mondialisering

Deze mondialisering heeft echter ook nadelen ten aanzien van infectieziekten. Door de gigantisch grote aantallen reizigers en internationaal verkeer van producten en dieren kunnen ziekten of dragers van ziekten, zoals muggen, zich snel en makkelijk verspreiden.

Zo greep de Mexicaanse griep snel wereldwijd om zich heen in 2009, alsook chikungunya in 2013 en zika in 2015 na een eerste introductie op het Amerikaans continent.

Pokken en polio

De mondialisering heeft gelukkig ook bijgedragen aan hoogtepunten binnen de bestrijding van infectieziekten. Een mondiale aanpak heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat pokken in 1980 uitgeroeid zijn en polio bijna uitgeroeid was in 2014. Ook ten aanzien van andere ziekten waarvoor een vaccin beschikbaar is zoals tetanus of meningokokkenziekte, zijn grote stappen gemaakt in de bestrijding. Dat geldt ook voor ziekten waar (nog) geen preventief vaccin voor beschikbaar is, zoals malaria. De mondialisering maakt dat publieke gezondheidszorg en reizigersgeneeskunde met elkaar verweven raken.

De doelstelling van dit proefschrift is het vergroten van de epidemiologische kennis van reis-gerelateerde infectieziekten. In het bijzonder van ziekten waar nog geen of beperkt vaccin en behandeling beschikbaar voor is.

Advies op maat

De reizigersgeneeskunde streeft naar preventie van ziekten bij individuele reizigers. Een reisgeneeskundig advies is idealiter gestandaardiseerd, maar vervolgens op maat gegeven aan elke reiziger. Elke reis brengt namelijk weer specifieke gezondheidsrisico’s met zich mee, die zowel afhangen van de bestemming en aard van de reis als van de reiziger zelf. Denk bij dit laatste aan: aanwezigheid van (chronische) ziekten, medicatiegebruik, reiservaring, vaccinatiegeschiedenis, reden voor reizen, etc. Bovendien kunnen bij persoonlijke adviezen kosten ten opzichte van infectierisico meewegen en is de kans dat een reiziger zich aan persoonlijke adviezen houdt groter dan aan een algemeen advies.

Vergroten van kennis reis-gerelateerde ziekten

Om optimale en goed onderbouwde protocollen te ontwikkelen is het noodzakelijk om kennis van risico’s op reis-gerelateerde ziekten te vergroten. Het gebruiken van onderzoek naar risico’s op infectieziekten onder inheemse populaties op de reisbestemming lijkt voordehand liggend, maar het risico in deze populatie blijkt in de praktijk niet geheel vergelijkbaar te zijn met de risico’s van reizigers. Onderzoeken onder zieke reizigers die na terugkomst in een ziekenhuis of bij een tropenpolikliniek terecht komen, geven met name een beeld van zieke reizigers die zorg hebben gezocht. Zij nemen echter niet de reizigers met milde of asymptomatische infecties mee, noch het totaal aantal reizigers. Daardoor ontbreekt informatie over het daadwerkelijke infectierisico tijdens de reis.

Doelgroepen

Voor het uitrollen en aanscherpen van richtlijnen om het oplopen en de verspreiding van reis-gerelateerde ziekten binnen ons mondiale dorp te verkleinen, is actuele epidemiologische kennis noodzakelijk.

We focussen in dit onderzoek op 2 groepen met ieder eigen kenmerkende reisrisico’s en die ruim vertegenwoordigd zijn in Amsterdam:

  • reizigers die 3 maanden of langer op reis gaan (de langverblijvers)
  • reizigers die teruggaan naar het land van herkomst om vrienden en familie te bezoeken (de VFR-reizigers: Visiting Friends and Relatives)

Proefschrift lezen

Bekijk hier het proefschrift van Femke Overbosch (PDF, 14 MB)