Pad tot huidige pagina

Jump-in goed voor gewichtsontwikkeling kinderen

Ruim 90 Amsterdamse basisscholen doen mee aan het programma Jump-in. Dit programma richt zich op het bevorderen van een gezond gewicht door middel van beweging en gezonde voeding.

Onderzoek op deze scholen door GGD Amsterdam en Amsterdam UMC toont aan:

  • Deze kinderen hebben een stabieler gewicht
  • Ze hebben een grotere kans op positieve verandering in hun gewicht

Dit wijst op een positief effect van dit programma op de gezondheid van kinderen.

Scholen spelen een cruciale rol voor de gezondheid van kinderen, maar ze kunnen het niet alleen.

Onderzoeker dr. Vincent Busch (GGD Amsterdam):
Scholen kunnen een cruciale rol spelen in het bevorderen van een gezonde levensstijl en het positief stimuleren van de gezondheid van kinderen. We wisten al dat onderdelen van het Jump-in programma gedrag als buitenspelen en voldoende lichamelijk bewegen positief stimuleerde. Maar nu weten we ook dat het een bijdrage levert aan hun gezonde gewichtsontwikkeling.

Tegenwoordig wordt Jump-in uitgevoerd als onderdeel van de Gezonde School-aanpak op Amsterdamse basisscholen. Een gezondere toekomst voor de Amsterdamse jeugd lijkt binnen handbereik te liggen. Maar om kinderen te laten opgroeien in een gezonde omgeving, is er nog flink wat werk aan de winkel, volgens de onderzoekers.

Vincent:
Scholen zijn cruciaal voor de gezondheid van kinderen, maar ze kunnen het niet alleen. Als we de obesitasepidemie écht willen remmen, moet er meer gebeuren. Ook de andere omgevingen waarin kinderen opgroeien moeten we dan gezonder maken. Denk hierbij aan het gezin, de openbare publieke ruimte en sociale activiteiten. Daarvoor is een brede samenwerking nodig tussen professionals en alle volwassenen om het kind heen die hun leefwereld vormen. In het gezin, op school, in de wijk, in de stad en online.

Lees het onderzoek