Pad tot huidige pagina

Kinderen betrekken bij onderzoek obesitas

Hoe worden kinderen en jongeren betrokken bij onderzoek naar obesitas en welke thema's brengen zij naar voren? Een scoping review.

Zorg obesitas en welzijn jongeren verbeteren

Om de zorg voor obesitas en het welzijn van jongeren te verbeteren moet er meer onderzoek samen mét kinderen en jongeren worden gedaan en moeten we kijken hoe we samen met alle betrokken partijen deze thema’s kunnen aanpakken.

Kinderen en jongeren betrekken in meerdere fasen van onderzoek naar obesitas is gunstig voor een beter inzicht in hun perspectieven en het ontwikkelen van aanbevelingen die beter aansluiten bij hun persoonlijke behoeften en leefwereld.

Belangrijkste thema's

De belangrijkste thema’s met betrekking tot obesitas die kinderen en jongeren rapporteerden waren:

  • de wens om erbij te horen
  • sterke negatieve emoties over zichzelf
  • laag gevoel van eigenwaarde
  • zich niet gesteund voelen door familie, leeftijdsgenoten en professionals
  • gepest worden
  • een verlangen hebben om onafhankelijk te zijn versus het onder ouderlijke ‘controle’ staan

How are children and young people engaged in research on paediatric obesity and which issues do they report? Concincion, S., van Houtum, L., van de Vorst, B., Verhoeff, A., & Dedding, C. (2023), (3), 50-72.

International Journal of Child, Youth and Family Studies 14

Onderzoek lezen

Bekijk dit onderzoek op Open Research Amsterdam.