Pad tot huidige pagina

Naar nul nieuwe HIV infecties in Amsterdam

Jaarlijks komen er in Amsterdam zo’n 150 nieuwe Amsterdammers met een hiv-infectie bij. Maar het doel om nul nieuwe infecties te behalen lijkt haalbaar, en naar verwachting in 2026.

H-TEAM

In 2013 startte het samenwerkingsverband H-TEAM (HIV Transmission Elimination Amsterdam). Dit team moet deze ambitie gaan verwezenlijken.

H-TEAM richt zich op een aantal doelgroepen:

  • mannen die seks hebben met mannen (msm) die hoog risicogedrag bij seksuele handelingen tonen
  • msm met een migratieachtergrond
  • transpersonen

Voor deze doelgroepen is een specifiekere aanpak nodig. Om dit te bereiken zijn 5 speerpunten opgesteld:

Speerpunt 1: vergroten van de mogelijkheden tot testen, inclusief de mogelijkheid tot zelf testen en community based testen.

Concreet betekent dit het uitbouwen van het centrum van seksuele gezondheid, het stimuleren dat huisartsen vaker testen op hiv, inzetten op thuistesten, en scherper testen binnen regio’s waar meer hiv wordt geconstateerd.

Speerpunt 2: grootschalige implementatie van het gebruik van PrEP.

PrEP is een middel dat voorkomt dat je hiv krijgt, ook als je seks zonder condoom hebt. GGD Amsterdam zet binnen de mogelijkheden zo grootschalig mogelijk in op het gebruik van PrEP. Ook huisartsen zijn een belangrijke partner.

Amsterdam heeft al veel bereikt in de strijd tegen nieuwe hiv-infecties. Door alle inspanningen en behaalde successen, zetten we nu een stip op de horizon: Amsterdam gaat naar nul nieuwe hiv infecties in Amsterdam in 2026.

Speerpunt 3: Snel behandeling starten bij iedereen met een positieve hiv-diagnose

Hierbij zal ook gekeken worden naar meer dan alleen de toegang tot medicatie. Er kunnen meerdere kwesties spelen, waaronder armoede, psychosociale problematiek en huisvesting. Dit omdat er ook meer hiv geconstateerd wordt bij doelgroepen met dit soort problematiek. Er zal goed gekeken worden naar samenwerking tussen de hiv-behandelaar en andere betrokken instanties.

Speerpunt 4: bestrijden van stigma rond hiv

Als stigma wordt tegengegaan zal het risico op hiv verlagen: met minder stigma wordt meer testen vanzelfsprekender. Juist bij de groepen waar het risico op infectie hoog is, zal meer gedaan moeten worden om stigma tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel hier is N=N: niet meetbaar betekent niet overdraagbaar. Deze boodschap kan bijdragen aan minder stigma.

Speerpunt 5: delen van de Amsterdamse ervaringen met de rest van Nederland en de wereld en leren van andere koplopers

Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is het tekenen van het Fast Track Cities convenant waarbij een aantal doelen zijn opgesteld. Onder andere dat 90 procent van de mensen met hiv hun status kent, 90 procent daarvan wordt behandeld, en 90 procent daar weer van een onmeetbare virale load heeft (N=N). Amsterdam heeft de 90-90-90 gehaald in 2017 en streeft nu naar 0 nieuwe hiv-infecties en 99 procent op alle fronten in 2026.

Naar nul nieuwe hiv-infecties in Amsterdam in 2026, GGD Amsterdam, 2020.

Onderzoek lezen

Bekijk het onderzoek op Open Research