Pad tot huidige pagina

Obesitaszorg voor jongeren tijdens coronapandemie

De COVID-19-pandemie heeft de levens van kinderen en jongeren met obesitas diep getroffen. Studies rapporteren nadelige effecten op het mentale, fysieke en sociale welzijn.

Dit artikel beschrijft de uitdagingen die jeugdverpleegkundigen ondervonden tijdens de COVID-19 pandemie bij het bieden van zorg aan jongeren met obesitas en de implicaties voor toekomstige obesitaszorg en -beleid.

Toegenomen problemen

Jeugdgezondheidszorgverpleegkundigen rapporteerden een toename de problemen van kinderen en jongeren die al in de hoogste classificatie voor kinderobesitas zaten. Met name verhoogde gewichtstoename, geestelijke gezondheidsproblemen en sociaal-economische problemen.

De verpleegkundigen ondervonden enorme uitdagingen bij het bieden van zorg voor zwaarlijvigheid. Zoals een afname van het persoonlijke contact met jongeren en hun families en verlies van continuïteit van de zorg.

JGZ-verpleegkundigen merkten dat de overheidsinformatie over COVID-19 de gezinnen niet voldoende bereikte. Dit vanwege een mismatch in taal en van het gebruikte informatiekanaal. Een van de gevolgen van de angst voor corona was dat gezinnen het JGZ-centrum voor obesitaszorg niet bezochten.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek omvatte interviews, participerende observaties en een groepssessie met jeugdgezondheidszorgverpleegkundigen tijdens de pandemie in Amsterdam. De interviews werden online gehouden.

Conclusie

Het is belangrijk om opnieuw contact te maken met deze gezinnen. En te investeren in een vertrouwensrelatie met jongeren die obesitaszorg ontvangen. Ook is het van belang om prioriteit te geven aan de beschikbare en toegankelijke obesitaszorg voor degenen die deze het meest nodig hebben.

Obesity care for youth during the COVID-19 pandemic: Challenges youth healthcare nurses experienced in providing obesity care in the Netherlands. Concincion, S., van Houtum, L., van de Vorst, B., Verhoeff, A., & Dedding, C. (2024). Nursing & Health Sciences, 26(1), e13084. https://doi.org/10.1111/nhs.13084

Lees onderzoek

Lees hier het hele artikel op Open Research