Pad tot huidige pagina

Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Hoe gaat het met Amsterdamse jongeren in klas 2 en 4 op het voortgezet onderwijs? In klas 2 zijn de meeste leerlingen 13 of 14 jaar en in klas 4 15 of 16 jaar. Najaar 2023 vulden meer dan 5000 Amsterdamse jongeren de vragenlijst in van de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd.

Ze beantwoordden vragen over hun mentale en fysieke gezondheid, middelengebruik en eenzaamheid. Ook over sporten, voeding en sociale veiligheid. Deze resultaten worden vergeleken met de vorige meting: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (PDF, 1,2 MB)

Opvallende uitkomsten

  • Daling van de ervaren gezondheid ten opzichte van 2021 tijdens de coronaperiode
  • Mentale gezondheid is sinds 2021 niet verbeterd. Bij stress zelfs verslechterd
  • Meer Amsterdamse jongeren lopen risico op problematisch sociale media gebruik
  • Meer Amsterdamse jongeren worden op school gepest
  • Minder jongeren geven aan het normaal te vinden dat 2 mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn
  • Meisjes scoren op vrijwel alle gemeten kenmerken van mentale gezondheid ongunstiger dan jongens
  • Het aandeel Amsterdamse jongeren dat sport bij een club of sportschool is gestegen van 70% in 2021 naar 73% in 2023
  • Amsterdamse jongeren hebben meer vertrouwen in de toekomst dan jongeren in de rest van het land.

Aanpak onderzoek


Voor het onderzoek zijn digitale vragenlijsten afgenomen onder leerlingen van 41 scholen voor regulier voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam Amstelland. Van de jongeren volgt 38% vmbo en 62% havo of vwo. Het aandeel tweede- en vierdeklassers is beide 50%. En voor veel thema’s zijn landelijke cijfers beschikbaar. De vorige meting was de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit was een extra meting om de impact van de coronapandemie op de gezondheid en het welbevinden van jongeren te volgen.

Een zorgwekkende bevinding is de afname onder jongeren van acceptatie van verliefdheid tussen hetzelfde geslacht. (GGD-onderzoeker Lenette Rietveld)

Achtergrond Gezondheidsmonitor Jeugd

De landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzichten in de gezondheid van jongeren op landelijk niveau, maar ook op gemeentelijk, stadsdeel- en zelfs op schoolniveau. Gemeenten, stadsdelen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen hiermee hun gezondheidsbeleid vormgeven en rekening houden met specifieke problemen en behoeften. Het onderzoek wordt iedere 4 jaar gehouden, met een extra meting in 2021 naar de impact van de coronapandemie. Het onderzoek werd in opdracht van gemeenten uitgevoerd door alle GGD’en, samen met GGD GHOR Nederland en het RIVM.

Gezondheid in beeld

Bezoek Gezondheid in Beeld voor meer cijfers, informatie en verhalen over de gezondheid en het welzijn van Amsterdammers en Amstellanders.

Gezondheid en welbevinden Amsterdamse jongeren. Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. GGD Amsterdam, Afdeling Gezond Leven 2024

Onderzoek lezen

Gezondheid en welbevinden Amsterdamse jongeren (PDF, 904 kB)

Contact en meer informatie

Voor vragen of meer informatie, mail naar gezondheidinbeeld@ggd.amsterdam.nl