Pad tot huidige pagina

Stikstofdioxide (NO2) meting Knip Weesperstraat

De GGD heeft de gevolgen van de pilot Knip Weesperstraat voor de uitstoot van NO2 onderzocht. De knip vond plaats van 12 juni tot en met 23 juli 2023. De meetperiode van 26 april tot en met 24 mei 2023 is gebruikt als controleperiode.

Het doel van de gemeente Amsterdam voor de pilot Knip Weesperstraat was tweeledig.

  • Onderzoeken van de positieve en negatieve effecten van de afsluiting voor een doorgaande route voor gemotoriseerd vervoer.
  • Bepalen of een definitieve afsluiting van de Weesperstraat straks of later mogelijk is en past binnen de ambities van een autoluwe stad.

Bekijk de achtergronden van deze pilot

NO2 Meetnet

Het NO2 meetnet bestaat uit 46 achtergrondmeetpunten. Dit zijn locaties op afstand van drukke wegen, bijvoorbeeld in parken, woonerven en rustige straten. Deze locaties geven een beeld van de blootstelling van mensen die op relatief rustige plekken in de stad wonen. De meeste meetlocaties (straatlocaties) zijn geplaatst langs drukke wegen, dit zijn er 99. De GGD Amsterdam meet al jarenlang de NO2 concentratie op een groot aantal meetpunten verspreid over de stad met een passieve meetmethode, de zogenaamde Palmes diffusiebuisjes.

Wettelijke toetsing van de luchtkwaliteit vindt tegenwoordig plaats op basis van de concentraties aan de gevel, dat wil zeggen daar waar mensen langdurig verblijven.

Conclusie

Tijdens de knip is de luchtkwaliteit verbeterd in het gebied rondom de afgesloten straten. De meeste mensen in dit knipgebied zijn er wat betreft blootstelling aan NO2 op vooruit gegaan. Dat geldt echter niet voor de mensen die wonen langs de straten met een toename in verkeer als gevolg van de knip.

Analyse NO2 metingen Knip  Weesperstraat. GGD Amsterdam, 2023. Auteurs: Saskia van der Zee, Imke van Moorselaar

Onderzoek lezen