Pad tot huidige pagina

Valongevallen van ouderen in 2020

Bij 65-plussers hebben valongevallen veel impact op de zelfredzaamheid, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Ook de medische kosten zijn aanzienlijk.

Daarom is het voorkomen van valongevallen een prioriteit van de gemeente Amsterdam.

Risico op vallen

Het grootste risico op een valongeval hebben ouderen met mobiliteitsproblemen, zoals verminderde spierkracht en balans, en ouderen die eerder gevallen zijn. Andere belangrijke oorzaken van valongevallen bij ouderen zijn onder andere medicijngebruik, duizeligheid en een verminderd gezichtsvermogen.

Een derde (33%) van alle 65-plussers uit Amsterdam is het afgelopen jaar gevallen en 15% heeft letsel opgelopen bij een valongeval. Van alle 65-plussers is 14% het afgelopen jaar 2 of meer keer gevallen. Onder 85-plussers is dit percentage 2 keer zo hoog: 28%.

Onveilige omgeving


Daarnaast spelen omgevingsfactoren binnens- of buitenshuis een rol, zoals losliggende kleedjes of scheve stoeptegels. Hoe groot is het probleem van valongevallen in Amsterdam en wat zijn risicogroepen? De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020.

Valongevallen bij ouderen in Amsterdam
GGD Amsterdam, 2022
Francisca Flinterman, Henriëtte Dijkshoorn, Annelies Krikke, Marjo de Vet

Lees onderzoek

Bekijk hier de Factsheet op Open Research