Pad tot huidige pagina

Wonen in de wijk met een ernstige psychische aandoening

In Amsterdam wonen ongeveer 10.500 tot 13.000 volwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA). Een psychische stoornis waarbij mensen langdurige zorg nodig hebben en problemen hebben op meerdere gebieden in hun leven.

De hulp voor deze mensen is de laatste jaren meer gericht op ambulante zorg. Dat is zorg die buiten het ziekenhuis of een ggz-kliniek wordt gegeven, dus meer thuis of in de buurt.

Onderzoek naar Amsterdammer met EPA

GGD Amsterdam onderzoekt hoe het gaat met Amsterdammers met een EPA en met hun naasten. Het onderzoek concentreert zich op deze punten:

  • Persoonlijk en maatschappelijk herstel
  • Het zorgkader en de zorgbehoefte
  • Ondersteuning door en de behoeften van naasten

Per uitkomst wordt gekeken naar verschillen tussen buurten, woonvormen en ontwikkelingen over de tijd.

Aanpak onderzoek


De onderzoekers interviewden 685 Amsterdammers met een EPA. Hiervan is 56 procent 2 jaar na het eerste interview een tweede keer benaderd om hun ontwikkeling in kaart te brengen. Ook zijn 30 naasten van Amsterdammers met een EPA geïnterviewd over hun leven en de impact die dit op hun leven heeft. De interviews zijn uitgevoerd van 2018 tot 2023.

Broer van patiënt met een EPA: Ik maak me wel zorgen over de toekomst. Stel dat haar aandoening erger wordt? Of dat ze weer overlast gaat veroorzaken? En wat als ik de ondersteuning niet meer aankan? Dat zijn vragen waar ik als naaste veel mee bezig ben.

Enkele conclusies

  • Gevoelens van eenzaamheid, stigma en discriminatie zijn nog steeds hoog onder Amsterdammers met een EPA. Ook worden zij relatief vaak slachtoffer van een (gewelds)delict of misdrijf en voelen zij zich onveilig thuis en in de wijk.
  • Amsterdammers met een EPA melden veel lichamelijke klachten. Het nicotine-, alcohol- en cannabisgebruik onder deze groep is ook hoog.
  • In de GGZ zijn minder bedden en personeel. Dit kan leiden tot risico’s voor de continuïteit van zorg en een hoger risico op escalatie.
  • Om naasten ook gezond te houden is ook voor hen meer aandacht en maatwerk nodig, vanuit de GGZ, de eerstelijnszorg, de sociale basis, de gemeente en andere hulpverleningsorganisaties die betrokken zijn bij personen met een EPA.

Bekijk voor meer conclusie en aanbevelingen het volledige rapport.

Wonen in de wijk met een ernstige psychische aandoening. Herstel en ondersteuning van Amsterdammers met een EPA en hun naasten. GGD Amsterdam, 2024.
Auteurs: GGD Matty de Wit, Gwen van Husen, Mia Kösters, Elisabeth Piek, Steve Lauriks; Arkin Martijn Kikkert Nick,Lommerse; GGZ inGeest Jet Heering; ChrisFit Chris Nijboer

Onderzoek lezen

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via Menno van Segeren  msegeren@ggd.amsterdam.nl