Pad tot huidige pagina

Een rookvrije zone

Lijst

GGD Amsterdam en de gemeente stimuleren de aanleg van rookvrije zones rondom gebouwen en op straat. Denk aan scholen, sportverenigingen, speeltuinen, en zorginstellingen. Zo helpen we jongeren om niet te beginnen met roken. En maken we het voor rokers makkelijker om te stoppen.

U herkent de rookvrije zones in de openbare ruimte aan de blauwe stoeptegels met het rookvrij-logo erop.

Rookvrij sporten en spelen

Op zoek naar een rookvrij sportterrein of rookvrije speelplek? Kijk op maps.amsterdam.nl/rookvrij/ voor een handig overzicht van alle plekken in de regio Amsterdam-Amstelland.

Rookvrije zone aanvragen

Lijst

Bewoners en organisaties kunnen een rookvrije zone aanvragen bij de Gemeente Amsterdam. In het Handboek Inrichting Openbare Ruimte staat hoe zo'n zone eruit moet zien.

Vraag een rookvrije zone aan

Video over naleving rookvrij terrein (YouTube)

Naleving van de rookvrije zone

Een rookvrije zone is een stimuleringsmaatregel. Het is geen rookverbod. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanspreken van rokers in de zone.

Wat zegt u als iemand toch rookt in een rookvrije zone? In deze video krijgt u praktische tips om iemand aan te spreken op het rookgedrag.