Pad tot huidige pagina
Amsterdam Rookvrij

Rookvrij

Ieder kind moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Dat is nodig, want iedere week beginnen in Nederland honderden kinderen met roken. Als zij blijven roken, is de kans meer dan 50% dat zij aan de gevolgen daarvan overlijden.

Roken veroorzaakt grote gezondheidsverschillen

Roken staat met stip op 1 als te voorkomen oorzaak van ziekte en sterfte. Bovendien is het aantal rokers niet gelijk over de bevolking verdeeld. Onder middelbaar en laagopgeleiden wordt meer gerookt dan onder hoogopgeleiden. Roken is daarmee de grootste veroorzaker van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

20% van de volwassenen in Amsterdam-Amstelland rookt

Ook het percentage rokers is niet gelijk verdeeld over Nederland. In onze GGD-regio wordt het meest gerookt, namelijk door een kwart van de volwassen inwoners. In de gemeente Amsterdam rookt zelfs 22% van de volwassenen. Dit percentage ligt iets boven het landelijk gemiddelde (17%). Daarom werken de GGD en de gemeenten samen met maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en bewoners(organisaties) aan een rookvrij Amsterdam en omgeving.

Dit doen we door ons in te zetten voor:

Een rookvrije omgeving

Voorkomen dat jongeren beginnen

Stoppen met roken

Informatie voor professionals