Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) en hulpverleners

Goed omgaan met mogelijke signalen of vermoedens van seksueel misbruik kan voor u als hulpverlener een flinke uitdaging zijn. Het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) is er om u daarbij te helpen. Wanneer u het ASM om advies wilt vragen, heeft u toestemming nodig van de betrokkenen.

Toestemming vragen

Het ASM is een multidisciplinair team van experts met veel ervaring op het gebied van seksueel misbruik. Dit betekent dat er vanuit een brede expertise gekeken kan worden naar uw adviesvraag. Dit doen we indien mogelijk op basis van een anonieme casus. Wanneer het voor een gedegen advies noodzakelijk is om persoonlijke informatie te delen, zullen we met u bespreken of hier toestemming voor gevraagd kan worden aan de betrokkenen. Op deze manier is het soms mogelijk dat onze leden vooraf informatie over betrokkenen ophalen binnen hun eigen organisaties. Dit kan helpen om een advies te geven dat rekening houdt met wat er al bekend is over een kind of gezin.

Wie geeft toestemming:

 • Is het kind jonger dan 12 jaar, dan is toestemming nodig van de ouders of verzorgers met gezag of de voogd.
 • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar beslissen samen met hun ouders.
 • Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen of ze toestemming geven.

Waar moet toestemming aan voldoen?

De toestemming is ‘geldig’ als de ouders en/of het kind in kwestie goed zijn geïnformeerd voor ze instemmen. Ook mogen ze geen nadelige gevolgen ondervinden als zij die toestemming niet geven. Deze “geïnformeerde toestemming” bestaat uit een aantal onderdelen.

 • Er moet toestemming gegeven worden aan alle organisaties die deelnemen aan het ASM. Het is dus van belang dat u onderstaande lijst met ze doorneemt, zodat ze weten om welke organisaties het gaat:
  Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Levvel, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Bureau Zedenpolitie, BRight GGZ, Arkin Jeugd en Gezin, de Waag, Philadelphia en de Raad voor de Kinderbescherming.
  De coördinatie en het voorzitterschap is belegd bij het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam.
 • De toestemminggever moet begrijpen wat het ASM doet en wat er met de gegevens gebeurt. Neem daarom de tijd om dit goed uit te leggen en vragen te beantwoorden. Leg uit:
  • Wat uw adviesvraag precies inhoudt;
  • Dat uitsluitend noodzakelijke informatie wordt besproken;
  • Dat als de betrokkene(n) in zorg zijn (geweest) bij  de leden van het ASM, zij alleen die informatie delen die naar hun professionele inschatting noodzakelijk is voor de adviesvraag;
  • Dat informatie die de leden van het ASM krijgen uitsluitend gebruikt wordt voor het beantwoorden van deze adviesvraag;
  • Dat zij hun toestemming mogen intrekken en dat daarna niets meer verwerkt wordt;
  • En waar bij de organisatie van de adviesvrager zij deze rechten kunnen uitoefenen.
 • Vanuit de AVG ben u wettelijk verplicht om toestemminggevers te wijzen op hun rechten, en deze toe te lichten. U vindt deze rechten op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
  Daarnaast moet u aangeven waar de toestemminggevers binnen uw organisatie terecht kunnen als ze deze rechten willen uitoefenen.
  U kunt deze pagina naar de toestemminggever doorsturen. Een andere optie is om er tijdens een informatief gesprek expliciet aandacht aan te besteden, zodat er ook vragen gesteld kunnen worden.

Als u als hulpverlener deze stappen onderneemt kun je er redelijkerwijs van uitgaan dat je aan je verplichting hebt voldaan.