Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) en ouders

Uw hulpverlener heeft u naar deze pagina verwezen omdat uw hulpverlener het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) om advies wil vragen. Er komt ongetwijfeld veel op u af. Op deze pagina vindt u alle informatie over het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM). Leest u alles rustig door.

Als er een vermoeden is dat een kind slachtoffer is van seksueel misbruik, wordt een plan gemaakt om het hele gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. Hierbij komen verschillende organisaties in actie om te helpen. Sommige organisaties zijn er speciaal voor het kind zelf, maar er zijn ook organisaties die de ouders helpen. Als er aangifte wordt gedaan, is ook de politie betrokken. En het kan ook zo zijn dat er een melding is gedaan bij Veilig Thuis.

Een team van experts

Wanneer hulpverleners behoefte hebben aan ondersteuning om een zaak zo goed mogelijk aan te pakken, kunnen zij advies vragen aan het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM). In dit team zitten experts uit verschillende organisaties. Zij adviseren hulpverleners als zij dat nodig vinden om hun werk goed te kunnen doen.

Als uw kind jonger is dan 16 jaar heeft het ASM uw toestemming nodig om de zaak te kunnen bespreken. Dit is wettelijk verplicht. Dat komt door privacywetgeving. Als uw kind 16 jaar of ouder is, heeft het ASM toestemming van uw kind nodig. In heel bijzondere gevallen kan een hulpverlener ook zonder toestemming om advies vragen, als u daarover vragen heeft kunt u die stellen aan asm@ggd.amsterdam.nl

Waar geeft u toestemming voor?

U geeft toestemming dat de mensen van het Adviesteam Seksueel Misbruik uw zaak mogen bespreken. Deze mensen komen uit de volgende organisaties:

  • Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
  • Levvel
  • Jeugdbescherming Regio Amsterdam
  • Bureau Zedenpolitie
  • BRight GGZ
  • Arkin
  • De Waag
  • Philadelphia
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Steunpunt Seksueel Geweld

Als u toestemming geeft om uw zaak te bespreken, kunnen de leden van het team in hun eigen systemen kijken of zij informatie hebben die uw zaak kan helpen. Voor het ASM is dit handig omdat zij dan een zo goed mogelijk plan kunnen maken om uw hulpverlener te ondersteunen. Voor u en uw kind is dit handig omdat jullie dan niet aan al deze organisaties aldoor opnieuw jullie verhaal moeten vertellen als ze u gaan helpen.

Deze gegevens worden gedeeld

Na uw toestemming wordt uw (achter)naam gedeeld met het ASM, net als uw geboortedatum en postcode. Deze gegevens worden ook van uw kind(eren) gedeeld. Ook worden de organisaties genoemd waar u al mee te maken heeft.

Daarnaast worden andere feiten gedeeld die nodig zijn om de situatie goed te begrijpen. Bijvoorbeeld of de (vermoedelijke) pleger zelf ook misbruik heeft meegemaakt. Of de ouders aan het scheiden zijn of schulden hebben; of gezinsleden bekend zijn in de psychiatrie; of andere kinderen ook (vermoedelijk) slachtoffer zijn; enzovoorts. Dit soort gegevens zijn nodig omdat het adviesteam dan rekening kan houden met alles wat meespeelt en belangrijk is in een gezin. Door dit te delen wordt er de best passende hulp geadviseerd.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Het Adviesteam Seksueel Misbruik geeft advies aan uw hulpverlener. De leden van het ASM bewaren geen gegevens of aantekeningen van wat ze met elkaar bespreken. Het adviesteam moet voor goed advies wel weten wat voor hulp of acties er al ingezet zijn. Zo kunnen zij een advies geven dat het beste aansluit bij uw situatie.

De hulpverlener die u al kent is degene die beslist wat er met het advies gebeurt. Het adviesteam kan dus niet zelf iets doen. Bijvoorbeeld: een hulpverlener van het Ouder-Kind Team stelt een vraag aan het adviesteam. Het adviesteam kan adviseren om aangifte te doen of om therapie in te zetten. Maar de hulpverlener bepaalt in overleg met het gezin wat zij de beste keuze vinden.

Wat gebeurt er als u geen toestemming geeft?

Uw zaak kan alsnog besproken worden, maar anoniem. Dus er worden geen namen genoemd, maar bijvoorbeeld “moeder”, “vader”, “dochter”, “zoon”, “gezinsmanager”, enzovoorts. De mensen van het adviesteam kunnen dan dus ook niet in hun systeem kijken of zaken die in het advies moeten worden meegenomen al bij hen bekend zijn.