Handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik

Voor HBO professionals werkzaam bij Ouder- en Kindteams Amsterdam en in de jeugdzorg Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn).

Vermoedens seksueel misbruik

Het ASM is een multidisciplinair team dat adviesvragen bespreekt van professionals die seksueel misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie vermoeden. De slachtoffers zijn kinderen of jongeren (onder de 18 jaar) of volwassenen met een verstandelijke beperking. Het advies gaat over de aanpak ten aanzien van het slachtoffer, de dader en betrokkenen.

Scholing is belangrijk

Hulpverleners vinden het moeilijk seksueel om misbruik te signaleren, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Dat blijkt uit de wekelijkse casuïstiekbesprekingen van het ASM. Scholing van jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers is daarom belangrijk.

3-daagse training en e-learning

De training is gericht op het leren omgaan met (vermoedens van) seksueel misbruik. Het programma beslaat 3 dagen. Deelnemers volgen de trainingsdag en lezen literatuur. Daarnaast loggen ze per trainingsdag nog 2 uur in op het e-learning platform: A New Spring. De e-learning is opgebouwd uit lesmateriaal, illustraties met vragen, een kennistoets en verschillende inleveropdrachten die door de trainer worden beoordeeld.

Trainers

 • Anja Dijkhuis van Dijkhuis Training
 • Lennie Staats van BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam

Data en tijden

 • Woensdag 3 april, woensdag 17 april en woensdag 8 mei
 • Van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur: training
 • Van 15.00 tot 17.00 uur: e-learning (aansluitend of op een ander moment, dat beter uitkomt)

Locatie

Nog nader te bepalen.

Accreditatie

33,60 registerpunten voor het opleidingstraject voor in de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Kosten en randvoorwaarden

Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Wel zijn er randvoorwaarden:

 • Deelnemers zijn verplicht alle bijeenkomsten bij te wonen.
 • Deelnemers hebben vooraf hun leerdoelen geformuleerd.
 • Deelnemers zijn bereid om kritisch naar zichzelf te kijken en in staat tot zelfreflectie.

De training is gericht op het uitbreiden van het handelingsrepertoire. Uitgangspunt hierbij is het competentiemodel, namelijk het werken met de deskundigheid en ervaring die de deelnemer al heeft. De training wordt afgestemd op de vraag van de deelnemers.

Inschrijven voor deze training

Er is ruimte voor maximaal 16 deelnemers.

Inschrijven

Leerdoelen

 • Kennis hebben over de seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren
 • Vaardigheden hebben om met ouders, kinderen en jongeren over seksualiteit te praten
 • Kennis hebben over de belangrijkste aspecten van seksueel misbruik (kwantitatieve gegevens over plegers en slachtoffers, veroorzakende en in stand houdende factoren, gezinsdynamiek en gevolgen)
 • Inzicht hebben in eigen normen en waarden, (tegenoverdrachts)gevoelens rondom deze problematiek
 • Kennis hebben over het signaleren van mogelijk seksueel misbruik
 • Inzicht hebben in “drempels” die het moeilijk maken mogelijk seksueel misbruik te signaleren
 • Vaardigheden ontwikkelen met betrekking tot het bespreekbaar maken van een vermoeden van seksueel misbruik met het kind en de ouder(s)
 • Vaardigheden ontwikkelen met betrekking tot het inventariseren van mogelijke grensoverschrijdingen bij jongeren en opvoeders (bed- en badgewoontes, getuige zijn van enz.)
 • Kennis hebben van en rekening kunnen houden met culturele aspecten in het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik
 • Kennis hebben over de mogelijke gevolgen van het meemaken van seksueel misbruik
 • Kennis hebben van de behandelmogelijkheden bij problemen na seksueel misbruik en vaardigheden hebben om het gezin te motiveren voor hulp

Programma

Dag 1: Seksuele ontwikkeling en seksueel misbruik

Face to face van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur:

 • Welkom, kennismaking en leerdoelen
 • Seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren
 • Praten met ouders over seksuele ontwikkeling en opvoeding
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Belangrijkste aspecten van seksueel misbruik
 • Evaluatie en afronding

E-learning van 15.00 tot 17.00 uur:

 • Kennistoets over de seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Centrum Seksueel Geweld
 • Voorbereiding dag 2

Dag 2: Omgaan met (vermoedens van) seksueel misbruik

Face to face van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur:

 • Welkom en bespreking e-learning
 • Signaleren: wat zijn signalen en hoe herken je ze?
 • Objectivering van signalen en concreet maken van een vermoeden
 • Bewustwording van belemmeringen in het signaleren en handelen
 • Bespreekbaar maken van vermoedens
 • Theorie over geheimhouding
 • Afronding

E-learning van 15.00 tot 17.00 uur:

 • Opdracht signaleren aan de hand van casus-inleveropdracht
 • Illustratie gespreksvoering met (pleeg) ouders en bijbehorende vragen
 • Illustratie praten met kinderen en bijbehorende vragen

Dag 3: Gespreksvoering, gevolgen en behandeling van klachten na seksueel misbruik

Face to face van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur:

 • Welkom en bespreking e-learning
 • Theorie en oefenen gespreksvoering onthulling
 • Theorie gezinsdynamiek na onthulling
 • Gevolgen van seksueel misbruik op de ontwikkeling van kinderen
 • Behandeling van klachten na seksueel misbruik
 • Theorie en oefenen gespreksvoering verwijzing
 • Evaluatie en afronding

E-learning van 15.00 tot 17.00 uur:

 • Verschillende illustraties over gevolgen van seksueel misbruik en bijbehorende vragen
 • Verschillende illustraties over behandeling van klachten na seksueel misbruik en bijbehorende vragen
 • Opdracht motiveren en verwijzen eigen casus-inleveropdracht
 • Evaluatie