Pad tot huidige pagina

Detentie en terugkeer

Jaarlijks keren vele burgers vanuit detentie terug naar Amsterdam. Hun persoonlijke situatie en eventuele problematiek is verschillend. Om te zorgen dat deze overgang goed verloopt, heeft de gemeente Amsterdam een programma ingericht.

De GGD adviseert over het organiseren van zorg in brede zin, in termen van behandeling, begeleiding en zorg met verblijf.

Doel

Het programma Detentie & Terugkeer heeft de ambitie het zo klein mogelijk maken van de kans op terugval in criminaliteit van (ex-)gedetineerden die terugkeren naar de gemeente Amsterdam. Het doel van de bijdrage van de GGD is het voorkomen en zo nodig oplossen van zorgbreuken.

Doelgroep

Het programma is gericht op zowel volwassen gedetineerden die verblijven in Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) als op jeugdige gedetineerden in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s).

Duur

De tijdsduur is zeer wisselend en afhankelijk van motivatie en ernst van de problematiek.