Pad tot huidige pagina

Psychiatrische patiënten, potentieel gevaar

Het doel van de aanpak ‘Psychiatrische patiënten, potentieel gevaar’ (PPPP) is ervoor zorgen dat mensen met een psychiatrische stoornis die mogelijk een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of hun omgeving vanuit hun stoornis goed in zorg te houden. Het komt soms voor dat mensen uit zorg gaan die wel zorg nodig hebben. Het doel is om deze zorgbreuk weer te herstellen.

Doelgroep

Personen met een psychiatrische stoornis die een gevaar voor zichzelf en de samenleving (kunnen) vormen vanwege (dreigende) zorgtekorten.

Duur

De duur van de aanpak is per casus afhankelijk. Een casus wordt pas afgefloten als deze stabiel in zorg is, daarmee het gevaar of de dreiging is verdwenen en als er een duidelijk signaleringsplan gericht op veiligheid is gemaakt waarin alle betrokken partijen zijn gekend.

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Persoonsgerichte Aanpakken