Pad tot huidige pagina

Screening statushouders

Zorgverlening statushouders

De gemeente Amsterdam wil statushouders op weg helpen naar een plek in de maatschappij en heeft daarvoor een programma ingericht. Binnen dit programma ondersteunt de GGD klantmanagers van de afdeling WPI (Werk, Participatie en Inkomen). De GGD screent in opdracht van de klantmanagers.

Daarnaast biedt het team consultatie aan en adviseren zij ketenpartners die met statushouders werken.

Doel

Het doel van de screening is om bestaande problematiek te verhelderen en zo nodig zorgtoeleiding in te zetten.

Doelgroep

Statushouders die mogelijk gezondheidsproblemen hebben of die kampen met andere problemen die deelname aan de maatschappij belemmeren.

Duur

De tijdseenheid is afhankelijk van de ernst van de psychische klachten alsmede de intrinsieke motivatie van de cliënt. Daarnaast is dit mede afhankelijk van het zorgaanbod welke passend is bij de zorgvraag en eventuele wachtlijsten.

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Persoonsgerichte Aanpakken