Pad tot huidige pagina

Top 600 (screening en regie)

Veelplegers van high-impact crime.

De Top 600 is een aanpak gericht op plegers van high-impact delicten Ieder persoon in de top 600 aanpak moet gescreend worden door de GGD en heeft een eigen regisseur, die regisseert het plan van aanpak. Ook medewerkers van de GGD zijn soms regisseur.

Doel

Het doel van de Top 600 aanpak is het terugdringen van de criminaliteit door de plegers middels een aanpak op maat op de juiste manier met zorg en straf te helpen. De gemeente Amsterdam werkt hierin samen met verschillende ketenpartners (o.a. de politie, het Openbaar Ministerie, de GGD, en het Preventief Interventie Team (PIT)). Iedere persoon op de Top 600 lijst heeft een regisseur die voor het plan van aanpak zorgt. Het doel van de screening is het opsporen van gezondheidsrisico’s en het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de doelgroep. Aan de hand daarvan kunnen interventies worden bedacht en ingezet.

Doelgroep

De Top 600 richt zich op personen die de afgelopen jaren relatief veel high-impact delicten hebben gepleegd. Het gaat om overvallen, straatroven, woninginbraken, zware mishandeling, openlijke geweldpleging en moord/doodslag. Personen op de lijst 16 jaar of ouder worden in principe altijd gescreend door de GGD.

Duur

Dit is erg verschillend en afhankelijk van de ernst van de problemen en motivatie van cliënt. Daarnaast is dit mede afhankelijk van het zorgaanbod welke passend is bij de zorgvraag en eventuele wachtlijsten.

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Persoonsgerichte Aanpakken