Pad tot huidige pagina

Top400

Jonge veelplegers van high-impact crime

De Top 400 is een aanpak gericht op jonge plegers van delicten en jongeren waar zorg over zijn, bijvoorbeeld door verzuim. Ieder persoon in de top 400 aanpak moet gescreend worden door de GGD en heeft een eigen regisseur, die regisseert het plan van aanpak. Soms is de regisseur een medewerker van de GGD.

Doel

De Top 400 heeft tot doel het voorkomen en terugdringen van de criminaliteit door de plegers middels een aanpak op maat op de juiste manier met zorg en straf te helpen. De gemeente Amsterdam werkt hierin samen met verschillende ketenpartners (o.a. de politie, het Openbaar Ministerie, de GGD, en het Preventief Interventie Team (PIT)). Iedere persoon op de Top 400 lijst heeft een regisseur die voor het plan van aanpak zorgt. Het doel van de screening is het opsporen van gezondheidsrisico’s en het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de doelgroep. Aan de hand daarvan kunnen interventies worden bedacht en ingezet.

Doelgroep

De Top 400 richt zich op personen die 1 of meerdere high-impact delicten hebben gepleegd en personen waar ook andere zorgen om zijn zoals verzuim. Het gaat om overvallen, straatroven, woninginbraken, zware mishandeling, openlijke geweldpleging en moord/doodslag. Personen op de lijst 16 jaar of ouder worden in principe altijd gescreend door de GGD.

Duur

Dit is erg verschillend en afhankelijk van de ernst van de problemen en motivatie van cliënt. Daarnaast is dit mede afhankelijk van het zorgaanbod welke passend is bij de zorgvraag en eventuele wachtlijsten.

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Persoonsgerichte Aanpakken