Pad tot huidige pagina

Meer weten over Vangnet

De afdeling Vangnet van de GGD helpt Amsterdammers met een sociaal maatschappelijke of psychische crisis. Bijvoorbeeld verslaving, geestelijke ziekten of gedragsproblemen. Of een combinatie van deze problemen. Maar ook problemen met geldzaken en wonen.

Soms bestaan de problemen al langer, maar heeft niemand ze eerder opgemerkt. De standaard hulpverlening kent deze mensen vaak niet, heeft het contact met ze verloren of kan ze nog geen goede hulp bieden.

Vangnet biedt snel hulp.

Taken

  • 24-uurs crisisopvang voor de politie
  • Advies- en Meldpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
  • Meldpunt Zorg en Woonoverlast voor de stadsdelen
  • Zorg aan zwerfjongeren
  • Klachten over hygiëne in de woonomgeving
  • Geestelijke en maatschappelijke hulp bij ongevallen en rampen
  • Winteropvang voor daklozen
  • Administratie klaarmaken van mensen die gedwongen in een geestelijke instelling komen.
  • Hulp bij evenementen waar gevaarlijk drugsgebruik voorkomt.
  • Hulp aan veelplegers (waaronder mensen met een geestelijke ziekte die een gedwongen behandeling kunnen krijgen).

Samenwerking met andere instanties

Vangnet werkt samen met andere instanties. Bijvoorbeeld met de Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en politie.

Bemoeizorg

Meestal biedt Vangnet hulp aan mensen die niet zelf om hulp vragen. We noemen dat ‘bemoeizorg’. Na een melding via meldpunten of rechtstreeks van burgers komt Vangnet in contact met deze mensen. Vangnet bekijkt welke problemen er zijn en zoekt passende hulp. Daarnaast controleert Vangnet of mensen zich aan de afspraken houden en of ze ook echt in de zorg terechtkomen.