Pad tot huidige pagina

24 uursdienst

24/7 beschikbaarheid SPV dienstverlening

Doel

De 24 uursdienst zorgt ervoor dat er 24/7 een Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV-er) beschikbaar is voor hulpvragen en voor outreachende zorg in de stad.

De SPV-er beoordeelt de meldingen en bezoekt de cliënt als dat nodig is. Dat kan op verschillende locaties. Als het bijvoorbeeld om een arrestant gaat, zal het consult in het cellencomplex plaatsvinden.

Doelgroep

Personen die in een psychische en/of maatschappelijke crisis verkeren waarbij acuut of direct gehandeld dient te worden.

Instanties die kunnen aanmelden zijn: het Advies- en Meldpunt OGGZ GGD-afdelingen, en politie. Vaak zijn meldingen afkomstig van de politie, die kan melden via de politiemeldkamer.

Duur

De 24 uursdienst  begint vanaf het moment van de melding. Afhankelijk van de vraag kan de hulp enkele minuten tot een paar uur in beslag nemen.

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Zorg & Overlast