Pad tot huidige pagina

Psychosociale hulpverlening

Hulp na een ramp

Doel

Psychosociale hulpverlening (PSH) bij rampen en ingrijpende gebeurtenissen heeft als doel:

  • gezondheidsschade bij getroffenen op lange termijn te voorkomen
  • het hele proces van psychosociale hulpverlening met alle ketenpartners te coördineren

Het doel van PSH wordt ook wel omschreven als: het voorkomen van “de ramp na de ramp”.

Doelgroep

Psychosociale hulpverlening richt zich op:

  1. De direct getroffenen: personen die de ramp / incident hebben meegemaakt (aan den lijve hebben ondervonden) en in een (levens)bedreigende situatie hebben verkeerd.
  2. De indirect getroffenen: personen die de ramp niet zelf hebben meegemaakt, maar daar door de relatie met de direct getroffenen, beroepsmatig of anderszins betrokken of getroffen worden door de ramp.

Duur

De acute fase duurt maximaal een week, de nazorgfase kan tot een jaar duren.

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Zorg & Overlast