Pad tot huidige pagina

Treiteraanpak

Aanpakken treitersituaties

Doel

De Treiteraanpak gaat extreme overlast en intimidatie in de woonomgeving tegen. Het gaat dan niet om 'gewone' burenruzies, maar om langdurige ernstige overlast.

Het doel van de aanpak is om het getreiter te stoppen en ervoor te zorgen dat het slachtoffer zich niet genoodzaakt voelt om te verhuizen. De bescherming van het slachtoffer staat voorop. Hiervoor werkt de gemeente Amsterdam samen met GGD, politie, Openbaar Ministerie, corporaties (de Federatie) en andere zorgpartners.

Doelgroep

Medewerkers van de GGD hebben aandacht  voor de gezondheidsproblematiek van slachtoffers en treiteraars.

Duur

U krijgt hulp zo lang u dat nodig hebt.

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Zorg & Overlast