Pad tot huidige pagina

Wijk GGD

Toezicht in de wijk

Wijk-GGD’ers zijn zorgprofessionals die preventief en laagdrempelig werken. Ze richten zich op mensen die zorg nodig hebben en een gezondheidsrisico lopen.

De Wijk-GGD’ers pakken meldingen op van (ernstige) overlast of zorgwekkende situaties. Ze gaan in gesprek met betrokkenen, maken een inschatting van de situatie, beslissen wat er moet gebeuren en schakelen waar nodig passende hulp in.

Doel

Het opsporen van gezondheidsrisico's bij kwetsbare mensen en hen leiden naar reguliere zorg. Als dat nodig is gaat dat volgens principes van bemoeizorg.

Doelgroep

Wijk-GGD’ers richten zich op alle burgers bij wie vermoedens of signalen van sociaal-maatschappelijke of psychische problematiek bestaan en die niet eenvoudig zelf de weg naar hulp weten te vinden.

Duur

Na een melding wordt er doorgaans binnen 2 weken een huisbezoek afgelegd. De hulp kan een dag (advies) innemen tot maanden. Hoe lang dit duurt hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de problematiek, beschikbaarheid van passend zorgaanbod, eventuele wachtlijsten en motivatie van betrokkene.

Meer informatie

Afdeling MGGZ, Team Zorg & Overlast