Pad tot huidige pagina

Wijk-GGD'er

Als mensen overlast ervaren of zich zorgen maken om hun buren, kunnen zij een melding doen bij het Meldpunt Zorg & Woonoverlast. Het meldpunt schakelt dan een wijk-GGD'er in om de situatie te onderzoeken. In de onderstaande video legt wijk-GGD’er Titia Sizoo uit hoe dit in zijn werk gaat.

Rol wijk-GGD'er

De wijk-GGD'er werkt samen met andere lokale instanties in de wijk om de situatie te begrijpen en gezamenlijk aan een geschikte oplossing te werken.

De wijk-GGD'er kan bijvoorbeeld een rol spelen bij:

  • Aanhoudende geluidsoverlast.
  • Stankoverlast.
  • Zorgsignalen die niet worden opgepakt, bijvoorbeeld van eenzame mensen die zichzelf verwaarlozen of verward zijn.
  • Signalen van gevaar door een buurtbewoner die zich onaangenaam of agressief opstelt.

De wijk-GGD'er zelf biedt geen directe zorg, maar kan als dat nodig is doorverwijzen naar hulpverleners.

Coördinatie

Het kan voorkomen dat er al veel hulpverleners betrokken zijn bij een situatie, maar dat de problemen nog steeds niet opgelost zijn. In dit soort ingewikkelde situaties kan de wijk-GGD'er een coördinerende rol spelen en ervoor zorgen dat de zorg goed op elkaar wordt afgestemd.

Melding doen

Maakt u zich zorgen over een buurtbewoner, of ervaart u overlast? Geef het dan door aan het Meldpunt Zorg en Woonoverlast