Pad tot huidige pagina

Vallen op latere leeftijd, dat kunnen we voorkomen

Ouderen kunnen veel doen om gezond, veerkrachtig en vitaal te blijven. Ook al kunnen sommige dingen misschien niet meer. Programmamanager Rens Saat vertelt over het programma Vitaal Ouder Worden.

“Anderen helpen is er bij mij met de paplepel ingegoten.” Rens zijn ouders werkten allebei in de zorg. “Respect voor ouderen hoorde daar zeker bij. Ik zag van jongs af aan dat er een belangrijke taak ligt in de zorg voor senioren. Verder heb ik het altijd leuk gevonden om te organiseren en bezig te zijn met complexe vraagstukken. Het programma Vitaal Ouder Worden is mij dus op het lijf geschreven.”

Dubbele vergrijzing

“In Nederland is sprake van dubbele vergrijzing”, vertelt Rens. “Dit betekent dat mensen gemiddeld een hogere leeftijd bereiken en ook dat het aantal ouderen toeneemt. Maar daarnaast is ons beeld van ouder worden aan het veranderen. Vroeger spraken we gekscherend over achter de geraniums zitten, maar dat past niet meer bij de ouderen van nu. Wij willen mogelijk maken dat mensen actief en gezond oud kunnen worden. Maar het is ook bittere noodzaak. Want doordat er meer senioren zijn, neemt ook de zorgvraag toe. Als mensen vitaal ouder worden, drukt dit minder op de zorg en de zorgkosten”.

Wees je bewust van de risico’s. Ga niet het wankele keukentrapje op als iemand anders je kan helpen.

Cursussen

Rens: “Vitaal Ouder Worden komt voort uit het programma Laat Je Niet Vallen, dat mijn voorganger Annelies Krikke jarenlang voor de GGD heeft uitgevoerd. Ze zorgde voor valpreventiecursussen voor ouderen en heeft op dit gebied veel bereikt. Vallen hoort niet per se bij ouder zijn. Je kunt het voorkomen. En wij helpen daar graag bij.”

Je kunt het risico op vallen verkleinen door voldoende te bewegen, legt Rens uit. “Als je wilt voorkomen dat een grote groep mensen deze cursussen nodig heeft, moet je dus eigenlijk al eerder aan hun gezondheid werken. Daar richt het programma zich nu op. Gezonde voeding en voldoende beweging zijn ook belangrijk om vitaal te blijven. Mensen die nu al gezonder en sportiever zijn, lopen later minder risico om te vallen.”

Samenwerkingen

De GGD'ers van Vitaal Ouder Worden werken samen met de afdeling Sport en Bos van de gemeente. “Die afdeling faciliteert het sport- en beweegaanbod voor ouderen in de stad. Wij denken mee zodat de activiteiten goed aansluiten op wat we met het programma willen bereiken. Daarnaast bieden we met Zorg en Wonen activiteiten aan in Lang Leven Thuisflats. Hier wonen senioren zelfstandig, terwijl ze wel gebruik kunnen maken van voorzieningen."

Waarom vallen mensen eigenlijk?

Rens vertelt dat ouderen kunnen vallen als hun spierkracht niet sterk genoeg is. “Als mensen dan uitglijden, kunnen ze hun val niet opvangen óf ze breken meteen iets. Onze cursussen bevatten dus ook elementen die de spierkracht versterken en de balans verbeteren."

Rens: “Daarnaast geven we de ouderen tips om zich bewust te worden van valrisico’s. Let op loszittende kleedjes waar je over kan struikelen, of stoeptegels die omhoogsteken. Ga niet het wankele keukentrapje op om de ramen te zemen, als je dat ook aan een ander over kan laten. Vaak zijn het heel simpele dingen, maar in de praktijk zien we dat senioren zich hier niet voldoende bewust van zijn. En daardoor dit soort risico’s niet mijden. Zo’n cursus helpt mensen bewuster te worden.”

Voor iedereen

Vitaal Ouder Worden is er voor iedereen, zegt Rens: “Er is ook een groep senioren die moeilijker bereikbaar is voor de GGD. Bijvoorbeeld omdat de sociaal-economische omstandigheden niet mee zitten. Of omdat in hun cultuur minder aandacht voor bewegen is. We benaderen deze groepen proactief, met wat extra aandacht. Zo geven we bijvoorbeeld een substantiële bijdrage aan de Stadspasregeling, zodat sporten ook financieel toegankelijk blijft. Het minder breed hebben moet geen belemmering zijn voor gezond bewegen."