Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Klachten

12 oktober 2015

Bij de GGD Amsterdam werken ongeveer 1000 medewerkers die per jaar in totaal zo'n 600.000 keer contact hebben met cliënten. De GGD probeert iedere cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Een enkele keer gaat daarbij iets mis. Als u meent verkeerd of onzorgvuldig behandeld te zijn, is het mogelijk een klacht in te dienen.

In eerste instantie verzoeken wij u om de klacht te bespreken met de betreffende hulpverlener of afdeling. Indien u hierna niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht dan kunt u deze alsnog indienen bij de Klachtencommissie van de GGD. Nuttig is in ieder geval de informatie over het indienen van een klacht, zoals deze rechts in het menu zijn weergegeven, even door te nemen.