Pad tot huidige pagina

Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam

1 maart 2018

Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA) ondersteunt professionals en instellingen die hulp en opvang bieden aan slachtoffers van seksueel geweld.

Informatie, advisering en deskundigheidsbevordering

SSGA houdt professionals op de hoogte van ontwikkelingen in het hulpaanbod in Amsterdam en nieuwe aandachtspunten binnen de problematiek van seksueel geweld.
Dit doet zij door middel van periodieke uitgaven en notities en het bijhouden van een agenda van congressen en symposia over seksueel geweld en aanverwante onderwerpen.
Advisering betreft beleidsadvies zoals advies aan instellingen op het gebied van protocolontwikkeling of klachtenregelingen. Maar ook adviseert SSGA in concrete en actuele (hulpverlenings)situaties.
SSGA helpt instellingen bij het zoeken naar passende mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering. Ook organiseert SSGA twee maal per jaar een themabijeenkomst, waarvoor een spreker wordt uitgenodigd.

Signalering en initiatieven

SSGA besteedt bijzondere aandacht aan het signaleren van problemen in het hulpverleningsaanbod en in de samenwerking. Zo heeft SSGA het initiatief genomen tot:

  • De oprichting van een Netwerk Vertrouwenspersonen Seksuele Intimidatie in de Zorg.
  • Het uitgeven van de Overzichtsgids preventieprojecten loverboyproblematiek en seksueel misbruik (zie uitgaven).
  • De oprichting van het Twee- of Meersporen Team (TMT).
  • De ontwikkeling van het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust.

Samenwerking en afstemming van hulpverlening wordt gestimuleerd door:

  • Het starten en coördineren van tijdelijke werkgroepen met vertegenwoordigers van betrokken instellingen.

Casemanagement zedenzaken

Op verzoek van de Zedendriehoek kan SSGA binnen 24 uur een crisisteam met diverse hulpverleningsinstellingen bij elkaar roepen dat de hulpverlening organiseert. De instelling, bijvoorbeeld een school of een vereniging, wordt ondersteund bij het informeren van alle betrokkenen en het nemen van de noodzakelijke stappen.

Het SSGA heeft hiertoe samen met het Bureau Zedenpolitie het Scenario Zedenzaken en maatschappelijke onrust ontwikkeld (zie uitgaven). Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam heeft in een zedenzaak de rol van casemanager.

Coördinatie Twee- of Meersporenteam (TMT)

Wekelijks adviseert het Twee- of Meersporenteam (TMT) over de aanpak van een vermoeden van seksueel misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie. Het team bestaat uit vaste vertegenwoordigers van verschillende organisaties en wordt gecoördineerd door het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam.

Contact

Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam is telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag: 09.00-17.00 uur. Telefoon: 020 555 5227 Fax: 020 555 5696. E-mail: ssga@ggd.amsterdam.nl