Letselspreekuur

Het letselspreekuur is een spreekuur waar de politie slachtoffers van geweld heen kan sturen voor een letselbeschrijving. Dit is soms vereist na aangifte van een geweldsmisdrijf (bijvoorbeeld mishandeling).

De politie kan deze beschrijving toevoegen bij het proces-verbaal van aangifte.

Voor medische behandeling van letsels is dit spreekuur niet bedoeld. Hiervoor dient men naar de huisarts of een spoedeisende hulp bij een ziekenhuis te gaan.

Letselspreekuur op afspraak

U kunt bij ons terecht nadat de politie u hiervoor heeft aangemeld.

Voor het maken van en afspraak kunt u telefonisch contact opnemen via het nummer 020 555 5365.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 09:00 en 16:00 uur. In het weekend zijn wij gesloten.

Neem naar de afspraak het proces verbaal of het aanvraagformulier van de politie mee naar de GGD.

Geweld tegen ambtenaren in functie

Ambtenaren die in hun functie te maken hebben gehad met geweld en een letselverklaring op willen laten maken, kunnen daarvoor ook bij ons terecht.

Werkt u bijvoorbeeld bij de politie, het GVB, Stadstoezicht, WPI of in de zorg, dan kunt u bij ons een afspraak maken voor het letselspreekuur via telefoonnummer 020 555 5365.

De gebruikelijke procedure is van kracht; dus eerst aangifte doen, dan pas kan de verklaring worden opgemaakt

Maak dus altijd eerst een afspraak voor het spreekuur op 020 555 5365!

Forensisch arts

Het opstellen van een letselverklaring in opdracht van politie of justitie vindt plaats door de forensisch arts. In het algemeen wordt een dergelijke verklaring opgemaakt worden na aangifte van een geweldsmisdrijf bij de politie, meestal enkele dagen na de gebeurtenis.
Immers: dan zijn letsels zoals blauwe plekken vaak beter zichtbaar dan kort na het gebeurde. De letselverklaring wordt door de politie bij het proces-verbaal gevoegd, zodat een Officier van Justitie of een rechter kan zien wat de aard en ernst van het letsel is geweest in relatie tot het incident.

Eigen verklaring slachtoffer en beoordeling uitwendig waarneembaar letsel

Een letselverklaring hoort door een onafhankelijke – en dus niet bij de behandeling betrokken- arts opgesteld te worden. Naast een beknopte verklaring van het slachtoffer doet de forensisch arts onderzoek bestaande uit bekijken, beschrijven en beoordelen van het uitwendig waarneembaar letsel. Dit alles alleen met toestemming van het slachtoffer. Ook wordt er beoordeeld of het aangetroffen letsel past bij de opgegeven toedracht.

Uitstel soms nodig

Het bekijken van letsels en verwondingen aan het lichaam gebeurt aan de hand van de door het slachtoffer opgegeven toedracht. Ook plaatsen waar op basis van de toedracht letsel verwacht wordt en niet wordt aangetroffen, kunnen van belang zijn en dienen dan vermeld te worden. Soms verdient het aanbeveling de letselverklaring enige tijd uit te stellen. Zo kunnen sommige (diepe) bloeduitstortingen of kneuzingen pas na enige tijd zichtbaar worden.

Digitale foto's

Na een inventarisatie van het waargenomen letsel volgt een systematische beschrijving in helder, voor iedereen begrijpelijk Nederlands. Op verzoek van de opdrachtgever worden volgens vaste richtlijnen (digitale) foto's gemaakt. Deze worden in het medisch dossier opgeslagen en zo nodig bij de letselverklaring gevoegd.

Crimescoop

Ook beoordeling van letsels met een crimescoop, waarbij de arts/onderzoeker met forensische lichtbronnen naar het lichaam kijkt, behoren tot de mogelijkheid van onderzoek. Met de crimescoop kunnen met behulp van monochromatisch licht (400-700 nm) stoffen in de huid zichtbaar worden die niet (meer) met het blote oog waarneembaar zijn.

Wondgenezing

Een uitspraak over de genezingstermijn en ouderdom van de letsels is een vast onderdeel van de letselbeschrijving. Dit aan de hand van de normale fysiologische wondgenezing maar met inachtneming van de persoonlijke/ individuele (medische) omstandigheden van de betrokkene.