Signalenkaart ouderenmishandeling

Ouderen komen vaak bij de huisarts of krijgen huisbezoek. Als de arts en de praktijkondersteuner de signalen beter gaan herkennen kan veel leed worden voorkomen.

Op de signalenkaart van het LPBO staan signalen van ouderenmishandeling, maar vooral ook tips voor de huisarts: raadpleeg deskundigen zoals het Steunpunt Huiselijk Geweld of check hoe collega-artsen deze signalen oppakken.

Vooruitlopend op de Meldcode huiselijk geweld staat op de signalenkaart een stappenplan dat de artsen of praktijkondersteuners kunnen volgen bij vermoedens van mishandeling.