Letselspreekuur Plus

De GGD heeft in januari 2018 het Letselspreekuur Plus geïntroduceerd.

Doelgroep

Dit forensisch spreekuur is speciaal voor kwetsbare personen zoals mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en kinderen bij wie een vermoeden bestaat van fysieke mishandeling en/of seksueel misbruik.

Lichamelijk onderzoek

Deze doelgroep is bij letsel vaak niet goed in staat haar eigen verhaal te vertellen. Tijdens het Letselspreekuur Plus doen een speciaal opgeleide forensisch arts en een forensisch verpleegkundige lichamelijk onderzoek. Bij voorkeur gebeurt dit bij de GGD in een speciaal ingerichte kamer, maar het kan zo nodig ook in een ziekenhuis of verpleeghuis. De arts onderzoekt het lichaam van top tot teen. De verpleegkundige begeleidt de persoon en maakt foto’s. Vervolgens schrijft de arts een rapport waarin het letsel wordt beoordeeld. Zowel de arts als verpleegkundige zijn getraind in een zorgvuldige omgang met kwetsbare personen.

Er bestaat al een letselspreekuur bij de GGD waar mensen naartoe kunnen op verwijzing van de politie. Verschil met het Letselspreekuur Plus is dat politie (nog) niet betrokken hoeft te zijn. Ook is de rapportage veel uitgebreider en gericht op bruikbaarheid in een juridische (straf)zaak. Bij twijfel over letsel, kan een professional ook laagdrempelig telefonisch een anonieme casus overleggen, of bijvoorbeeld foto’s laten beoordelen door een arts van het letselspreekuurplus.

Verwijzers

Een persoon met (vermoedelijk) letsel kan via een verwijzing van een professionele regiehouder terecht voor onderzoek. De verwijzer kan een medisch behandelaar zijn zoals een huisarts, jeugdarts of verpleeghuisarts, maar ook iemand van Veilig Thuis, het wijkteam of de politie. De verwijzer kan op elk moment contact opnemen met het Letselspreekuur Plus. Uiterlijk de volgende dag vindt het letselonderzoek plaats.

Contactgegevens

Het Letselspreekuur Plus is te bereiken via de GGD Meldkamer op (020)-555 5555 of via forgen@ggd.amsterdam.nl

Het letselonderzoek vindt plaats bij de GGD Amsterdam (Nieuwe Achtergracht 100) of in een ziekenhuis of verpleeghuis.