Pad tot huidige pagina

Amsterdamse richtlijn gevoelige bestemmingen

GGD Amsterdam geeft adviezen over locaties voor gevoelige bestemmingen.  Deze richtlijn is in samenwerking met Dienst Milieu en Bouwtoezicht en Dienst Ruimtelijke Ordening opgesteld

Zij stelt eisen aan de minimale afstand van nieuw te bouwen gevoelige bestemmingen zoals scholen, voorzieningen voor kinderopvang, bejaarden- verzorgings- en verpleeghuizen tot drukke wegen.
Doel is om de blootstelling van kwetsbare groepen aan luchtverontreiniging te verminderen.
De Amsterdamse richtlijn is gebaseerd op de landelijke GGD richtlijn luchtkwaliteit en gezondheid.
Deze landelijke richtlijn vindt u op de website van het RIVM

Voor GGD-advies over nieuwe te vestigen gevoelige bestemmingen kunt u mailen naar Leefomgeving@ggd.amsterdam.nl