Het stoken van een houtkachel

Toename meldingen overlast houtstook in 2023

In 2023 ontving de GGD Amsterdam in totaal 399 meldingen van overlast door houtstook. Dat is een toename van bijna 25% ten opzichte van 2022. Toen ging het om 324 meldingen. In 2021 werden 234 meldingen gedaan.

Verdeling en aantal houtrookoverlastmeldingen in Amsterdam (2023)
Verdeling en aantal houtrookoverlastmeldingen in Amsterdam (2023)

Meldingen uit een groter deel van de stad

Op de kaart van Amsterdam zijn de overlastmeldingen weergegeven. De 399 meldingen komen van 124 verschillende postcodes. De meldingen komen uit een groter deel van de stad. In 2022 kwamen de meldingen van 97 postcodes en in 2021 van 94 postcodes.

Toename in aantal verschillende melders

Het aantal bewoners dat een melding doet stijgt door de jaren heen. In 2021 deden 84 bewoners een melding. In 2022 waren het 128 bewoners. En afgelopen jaar deden 161 bewoners een overlastmelding.

Sommige bewoners doen meerdere keren in het jaar een melding van overlast van houtrook. Vanuit Weesp en IJburg worden de meeste meldingen per bewoner gedaan.

Meeste meldingen in de winter

Overlast door houtrook wordt het hele jaar gemeld, maar de meeste meldingen zijn in de winter.  Ruim 80% van de meldingen werd gedaan in de wintermaanden. Deze meldingen gaan vooral over houtkachels en open haarden. Meldingen in de lente en zomer gaan meestal over overlast door vuurkorven, barbecueën en terrashaarden.

Gezondheidsklachten

Bewoners die overlast ervaren van houtrook melden vaak gezondheidsklachten naast de hinder die ze ervaren. Het gaat vooral om klachten over astma, benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid, slaapverstoring en brandende en tranende ogen als gevolg van de rook.

Houtrook is schadelijk voor de gezondheid van iedereen, blijkt uit Nederlands onderzoek Vooral mensen met een longziekte, ouderen en kinderen zijn kwetsbaar voor de rook van een houtvuur of barbecue. Het inademen van houtrook kan directe klachten van de luchtwegen geven. Op langere termijn kunnen de stoffen in de rook bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten en longziekten, waaronder longkanker.

Ervaren overlast

Melders geven aan dat op dagen dat de stookwijzer adviseerde om niet te stoken (code rood en oranje), vaak toch wordt gestookt. Dat zorgde voor overlast, zoals rook in slaapkamers waardoor mensen niet goed kunnen slapen. Ook geven bewoners aan dat ramen en ventilatieroosters hermetisch moeten worden afgesloten om de rook buiten te houden. Meerdere bewoners geven aan de was niet buiten te kunnen drogen door de rookoverlast.

Fijnstof door houtstook

Houtstook is de grootste bron van fijnstof in Nederland. Het aantal meldingen over hinder van houtrook groeit in Amsterdam. De gemeente werkt daarom aan beleid om de hinder van houtrook terug te dringen.

Meer informatie over houtstook

Wil je meer weten over houtstook, alternatieven, gezondheidsrisico’s en wat je kunt doen bij overlast? Kijk op:

Achtergrond meldingen

Het grootste deel van de houtstookmeldingen is afkomstig van de stookwijzer De stookwijzer adviseert op welke dagen er beter geen hout gestookt kan worden en waar ook overlast gemeld kan worden.  Een kleiner deel van de meldingen is afkomstig van bewoners die rechtstreeks met de GGD Amsterdam contact hebben opgenomen.