Babyinloop in Noord draagt bij aan gelukkiger moederschap

Vrouwen die net zijn bevallen, zitten met veel vragen, twijfels en onzekerheden. Inge Feenstra, jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam Noord West, nam daarom het initiatief voor een babyinloop. Samen met haar collega’s biedt ze daarmee een veilige omgeving om vragen te stellen en problemen te bespreken. Zo helpen ze ouders hun baby een stabielere start te geven.

Van weeg- naar babyinloop

Inge verzorgde al sinds 2015 de weeginloop aan het Aldebaranplein in Amsterdam-Noord. ‘In anderhalf uur zag ik ongeveer 13 moeders; die kon ik in mijn eentje niet goed helpen. Daarom vroeg ik er een ouder- en kindadviseur bij en een deskundige op het gebied van gezinsproblematiek en babymassage. Vorig jaar zagen we dat eenzelfde soort opzet goed werkt in Amsterdam Zuid. Daarom zijn we hier vanaf november in Noord structureel een gezamenlijk inloopspreekuur begonnen, onder de noemer ‘babyinloop’. Met die naam maken we duidelijk dat ouders er voor meer zaken dan alleen wegen terecht kunnen.’

Voor alle soorten babyvragen

Het babyinloopteam bestaat nu structureel naast jeugdverpleegkundige Inge uit ouder- en kindadviseur Rosie en lactatiekundige Irma. Inge is erg blij met deze ontwikkeling: ‘Bij mij kunnen ouders terecht met gezondheids-, groei- en ontwikkelingsvragen over de baby en met mentale en lichamelijke klachten van de moeder. Rosie beantwoordt vragen over slapen, huilen en troosten en kan bovendien babymassage (leren) geven. Irma is er voor alle vragen over borstvoeding. Samen kunnen we nu beter inzetten op kwetsbare gezinnen en inspringen op signalen dat het thuis niet lekker loopt.’

Stress wegnemen

Het OKT aan het Aldebaranplein zit in een wijk met relatief veel kwetsbare vrouwen. Vele kampen met relatie- of financiële problemen. Sommige leven in een sociaal isolement of zijn ex-verslaafd, hebben geen werk of zijn gevlucht. Inge: ‘Feit blijft dat alle vrouwen problemen kunnen ervaren na een bevalling. Gewone stressfactoren worden net na de bevalling groter. Op de babyinloop bieden we vrouwen een veilige omgeving om hun problemen twijfels en vragen met ons te delen, zodat we een deel van hun stress kunnen wegnemen.’

Screenen en doorverwijzen

Het team verkondigt duidelijk dat iedereen welkom is. ‘Daardoor voelen kwetsbare moeders minder bezwaar of schaamte om te komen. De babyinloop is een grote toegevoegde waarde voor minderbedeelde moeders die zelf geen lactatiedeskundige of cursus babymassage kunnen betalen. Daarnaast heeft de babyinloop een preventie- en screeningsfunctie: wij vissen de kwetsbare ouders eruit en duwen ze zachtjes richting andere hulp binnen en buiten het OKT. Wij verwijzen ze bijvoorbeeld naar de ouder- en kindadviseur; bij financiële problemen naar Stichting Doras en/of de Voedselbank. Bij psychische problemen schakelen we tijdens de eerste 4 weken de verloskundige in, daarna de huisarts.’

Vertrouwen door regie

Het team staat wekelijks voor alle ouders in Noord klaar. Inge: ‘We hopen dat een moeder met problemen nog eens terugkomt. Door haar het gevoel te geven dat ze zelf de regie heeft, zorgen we ervoor dat ze ons vertrouwt. Dan kunnen we echt gaan doorvragen: “Wat heb je nodig om beter in je vel te komen? Hoe word je een zo gelukkig mogelijke moeder?” Als een moeder aangeeft dat ze het zelf zwaar heeft, vragen we door: “Is er iemand die je kan helpen?” Zo kom je al snel bij de kwetsbaarheid terecht, zoals mishandeling of eenzaamheid. We zijn nu aan het nadenken over een tweede locatie in de wijk, zodat meer vrouwen ons kunnen bezoeken.’

Saskia, moeder van James (geboren 28 september 2020)
Ik ben heel blij met deze laagdrempelige mogelijkheid om vragen te stellen

‘Eerst ging ik vooral naar de babyinloop om James te laten wegen. Als je borstvoeding geeft kun je namelijk niet direct zien of je kindje wel genoeg melk krijgt. Ik vond het heel fijn dat Irma daar kon meekijken of ik James wel goed aanleg en of hij goed ‘aanhapt’. Toen hij veel melk opgaf, adviseerde ze me hem meer omhoog te houden na de voeding. Rosie liet me zien hoe ik bij krampjes verzachtende massage kan geven en gaf me draagdoek-les. Ik ben heel blij met deze laagdrempelige mogelijkheid om vragen te stellen. En ik vind het heel positief hoe de teamleden moeders proactief benaderen en geruststellen.’