Pad tot huidige pagina

Hygiëne & Inspectie

De afdeling Hygiëne en Inspectie van het cluster Infectieziekten, adviseert en inspecteert instellingen, bedrijven en ondernemers op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

GGD Amsterdam
afdeling Hygiëne en Inspectie
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam

Hygiëne

T 020 555 5581
hygiene@ggd.amsterdam.nl

Informatie over Hygiëne

Inspectie Kinderopvang

Heeft u vragen met betrekking tot het toezicht of wilt u een melding doen, dan kunt u contact opnemen met
T 020 555 5575
E inspectie@ggd.amsterdam.nl

Informatie over de Inspectie Kinderopvang