Pad tot huidige pagina

Inspectie kinderopvang GGD Amsterdam

Lijst

De Inspectie Kinderopvang van GGD Amsterdam houdt toezicht op de kinderopvang in Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Hieronder vallen ook Weesp, Duivendrecht, De Kwakel, Kudelstaart en Ouderkerk aan de Amstel. We controleren of deze voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.

Het gaat om:

 • Kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar)
 • Gastouderbureaus en gastouders
 • Buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar)

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u alle locaties die kinderopvang en gastouderopvang van de gemeente mogen aanbieden. De GGD bezoekt deze locaties elk jaar voor een inspectie. Onze inspectierapporten staan ook in het register.

Melding doen

Lijst

Doe een melding bij de Inspectie Kinderopvang als de kwaliteit van de kinderopvang niet voldoet aan de eisen. Iedereen mag melden: ouders, medewerkers en andere betrokkenen. Melden kan ook anoniem.

Ik wil een melding doen

Inspectiebezoek

Tijdens een inspectie onderzoeken we of de opvang voldoet aan de Wet kinderopvang. We komen altijd onaangekondigd langs. Er zijn verschillende onderzoeken:

 • Onderzoek voor en na registratie: bij de start van een nieuwe locatie of organisatie
 • Jaarlijks onderzoek bij alle kinderopvang
 • Incidenteel onderzoek na meldingen van ouders of beroepskrachten of signalen uit de media
 • Nader onderzoek wanneer bij een eerdere inspectie niet alles in orde was

Zo ziet een inspectiebezoek eruit

Tijdens een inspectiebezoek aan de locatie bekijken we hoe het op de locatie gaat. Ook spreken we met het personeel en het management. We kijken bij een inspectie onder andere naar:

 • Pedagogisch beleidsplan en de praktijk
 • Kwalificaties van het personeel en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid en de praktijk
 • Ruimte en inrichting van de locatie
 • Ouderrechten en communicatie met de ouders

Inspectierapport

De resultaten van de inspectie leggen we vast in een rapport. Als de opvang niet aan de kwaliteitseisen voldoet, dan adviseren we de gemeente om in te grijpen.

De kinderopvangorganisatie heeft de mogelijkheid om te reageren op het rapport. Als het rapport is vastgesteld, wordt het op Landelijk Register Kinderopvang gepubliceerd.