Pad tot huidige pagina

Scabiës (schurft)

Lijst

Scabiës (schurft) is een besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. De behandeling bestaat uit crème of tabletten én hygiënemaatregelen in huis. Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt de directe omgeving informeert.

Intercollegiaal overleg

Lijst

  • Algemene Infectieziekten (AIZ): 020 - 555 5566 maandag tot en met vrijdag 08.30 – 17.00 uur. Buiten kantoortijden (alleen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten): 020 - 555 5555 (7x5). Vraag naar de dienstdoende arts infectieziekten.
  • Streeklab arts-microbioloog voor overleg over PCR-testen: 020 -  555 5293 maandag tot en met vrijdag 08.30 – 17.00 uur.

Dit doet GGD Amsterdam

PCR-test voor scabiës

Wanneer u een PCR-test wilt doen bij uw patient, kunt u overleggen met de arts-microbioloog van het Streeklab, of lees de instructie afname lichaamsmateriaal voor scabiës PCR-test

Scabiësspreekuur voor studenten

GGD Amsterdam houdt 1 keer per week een scabiësspreekuur voor studenten met complexe problematiek. U kunt patiënten doorverwijzen naar dit spreekuur:

  • als de behandeling niet aanslaat,
  • als er veel nauwe contacten zijn
  • als de patiënt in een groot studentenhuis woont.

Bel met Algemene Infectieziekten om door te verwijzen.

We doen ook bron- en contactonderzoek en ondersteunen bij het waarschuwen van contacten om te zorgen dat zij ook worden behandeld.


GGD-informatie voor patiënten

In samenwerking met het RIVM heeft de GGD 2 praktische stappenplannen voor patiënten gemaakt voor de behandeling van schurft met Permetrine-crème of Ivermectine-pillen. U kunt deze stappenplannen meegeven aan uw patiënt.