Pad tot huidige pagina

Antibioticaresistentie

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Dat heeft ernstige gevolgen. In de toekomst kunnen ziektes die nu gewoon te genezen zijn mogelijk niet meer behandeld worden. Antibioticaresistentie vormt een 'onzichtbare', wereldwijde dreiging voor de gezondheid.

Internationaal en nationaal worden allerlei maatregelen genomen om antibioticaresistentie tegen te gaan.

GGD Amsterdam in strijd tegen de antibioticaresistentie

De GGD Amsterdam besteedt op verschillende manieren aandacht aan antibioticaresistentie:

Voorkómen van infectieziekten met resistente bacteriën

  • In de ouderenzorg voert het team Hygiëne & Preventie het begeleidingsprogramma Zorghygiëne uit. Infectiepreventie en de juiste uitvoering van hygiënemaatregelen zijn belangrijke onderwerpen binnen de ouderenzorg, niet alleen voor de veiligheid van bewoners en personeel maar ook voor het welzijn van de bewoners/cliënten. Voor meer informatie over dit programma: Hygiëne en Inspectie.
  • Als er buiten het ziekenhuis, in een gezin of instelling, een aantal gevallen van Bijzonder Resistente micro-organismen (BRMO), zoals MRSA wordt gemeld, gaat het team Algemene Infectieziekten op zoek naar de bron en spoort zo nodig de contacten op. Dit om verdere verspreiding te voorkomen.
  • Dagelijks staan artsen en verpleegkundigen en hygiëneadviseurs burgers en professionals te woord over hygiëne en (het voorkomen van) infectieziekten.
  • In de voorlichting aan reizigers wordt uitgebreid aandacht besteed aan advies over hygiëne in het buitenland

Scholing en symposia

In 2016 zijn er twee symposia gehouden:

Het jaarlijkse minisymposium voor o.a. specialisten ouderengeneeskunde stond deze keer in het teken van Bijzonder Resistente Micro-Organismen in de stad. Tijdens deze middag werd de vernieuwde WIP richtlijn ‘Urinelozing en stoelgang voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen’ gepresenteerd. Er werd aandacht besteed aan het toepassen van de richtlijn in de praktijk en aan welke knelpunten men hierbij kan tegenkomen.

Het minisymposium eindigde met een groepsdiscussie over de regionale aanpak van AMR.

In samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Argumentenfabriek werd op 2 november de Roadshow Infectiepreventie gehouden. Met thematische denksessies ‘hoe nu verder’ is samen met de deelnemers, die diverse functies in zorgorganisaties vervullen, bekeken wat nodig is om infectiepreventiezorg in verpleeghuizen naar een hoger niveau te brengen.

Diagnostische Toets Overleg (DTO)

Het Streeklaboratorium plant in overleg met de Amsterdamse Huisartsen Kring Diagnostisch Toets Overleggen (DTO’s). Het onderwerp van de resistentieproblematiek heeft ook de aandacht van de eerste lijn nodig. In een DTO over dit onderwerp spiegelt het laboratorium het aanvraag- en indien mogelijk het voorschrijfgedrag van antibiotica van huisartsen met de deelnemende huisartsen. Er wordt gediscussieerd over de relevante standaarden en men wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

Regie en netwerk

Om verdere verspreiding vroegtijdig een halt toe te roepen is het belangrijk dat instellingen, laboratoria en GGD'en ook duidelijke afspraken met elkaar maken over de melding en bestrijding van uitbraken of verheffingen van resistente micro-organismen binnen en buiten instellingen. Daarom heeft de GGD Amsterdam het afgelopen jaar met de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en apothekers in Amsterdam om de tafel gezeten. Doel van deze bijeenkomsten is de regionale surveillance in vooral de verpleeghuizen en huisartspraktijken te verbeteren, de hygiëne waar nodig te ondersteunen en te verbeteren, afspraken te maken over uitbraakmanagement in geval van een verheffing van antimicrobiële resistentie en het ontwikkelen en verbeteren van antibioticarichtlijnen en gebruik hiervan door de verschillende beroepsgroepen. In Noord-Holland en Flevoland worden nu voorbereidingen getroffen om de samenwerking in de strijd tegen antibioticaresistentie te intensiveren door de vorming van twee antibioticaresistentie zorgnetwerken.