Pad tot huidige pagina

Antibioticaresistentie

Lijst

Steeds meer bacteriën ontwikkelen antibioticaresistentie. Dat betekent dat ziektes die nu nog gewoon te genezen zijn mogelijk in de toekomst niet meer behandeld worden.

Dit doet de GGD tegen antibioticaresistentie

 • Voorkómen van infectieziekten met resistente bacteriën via:
  • begeleidingsprogramma Zorghygiëne binnen de ouderenzorg.
  • bron- en contactonderzoek bij melding van Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) zoals MRSA in een gezin of zorginstelling.
  • dagelijks telefonisch advies door onze artsen, verpleegkundigen en hygiëneadviseurs over hygiëne en infectieziekten.
  • aandacht voor hygiëne in het buitenland in onze consulten voor reisvaccinaties.
 • Scholing
 • Diagnostisch Toets Overleg (DTO) voor huisartsen
 • Deelname aan het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Noord-Holland en Flevoland

Contact