Pad tot huidige pagina

Hygiëne in seksbedrijven

Lijst

Binnen seksbedrijven is er een verhoogde kans op verspreiding van infectieziekten. Hygiëne is daarom erg belangrijk. GGD Amsterdam houdt toezicht op de hygiëne bij seksbedrijven met een vergunning. Onze inspecteurs Hygiëne en Infectiepreventie voeren iedere 3 jaar een inspectie uit.

Hygiënerapport nodig voor vergunning

Voor de start van een seksbedrijf heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente Amsterdam Voordat u de aanvraag kunt starten heeft u een positief hygiënerapport van GGD Amsterdam nodig. Dit rapport bestaat uit een positieve beoordeling van het hygiënehoofdstuk uit uw bedrijfsplan en een inspectie van de locatie.

Modellen voor hygiënehoofdstuk bedrijfsplan

Bij uw vergunningaanvraag hoort een bedrijfsplan. Als eigenaar bent u verplicht om in dat bedrijfsplan een hoofdstuk op te nemen over hygiëne en gezondheid binnen uw bedrijf. Gebruik daarvoor deze modellen:

Hygiënerapport aanvragen

U vraagt het hygiënerapport aan bij GGD Amsterdam. Kijk voor de aanvraag goed welk rapport u nodig heeft. Stuur bij de aanvraag het hygiënehoofdstuk uit uw bedrijfsplan mee.

Hygiënerapport voor nieuwe vergunningaanvraag

Hygiënerapport voor verlenging vergunning

Dit gebeurt er na de aanvraag

  • Als wij uw ingevulde aanvraagformulier binnen hebben, nemen wij binnen 2 weken contact met u op. Wij nemen dan de aanvraag met u door en maken een afspraak voor een inspectie.
  • U krijgt een positief hygiënerapport als het hygiënehoofdstuk uit uw bedrijfsplan voldoet en concreet beschrijft hoe u veilig en hygiënisch werkt volgens de wettelijke richtlijnen. Bovendien moet de praktijk tijdens het bezoek aan de locatie voldoen aan de hygiënerichtlijn.
  • Als wij verbeterpunten constateren tijdens de inspectie, dan moet u die eerst oplossen.
  • Als u het positieve hygiënerapport ontvangt, kunt u dit gebruikten voor de vergunningaanvraag.

Kosten hygiënerapport

De kosten/leges van het hygiënerapport komen bovenop de kosten voor uw vergunningaanvraag.

Kosten hygiënerapport
Nieuwe aanvraag besloten club of privéhuis € 1365,20
Nieuwe aanvraag raamprostitutiebedrijf € 1081,00
Nieuwe aanvraag escortbedrijf € 966,30
Aanvraag verlenging seksbedrijf € 227,35

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op:

Hygiënerichtlijn RIVM