Pad tot huidige pagina

Dit doet GGD Amsterdam tegen tuberculose

In Nederland komt tuberculose niet vaak voor. Maar in veel andere landen is tuberculose een heel groot probleem. Mensen die uit een gebied komen of naar een gebied gaan waar tbc vaak voorkomt, kunnen bij de GGD terecht voor advies, onderzoek en vaccinatie. Kijk hoe wij u kunnen helpen.

We onderzoeken of u besmet bent met tbc

Met een huidtest of bloedtest kunnen wij vaststellen of u ooit in aanraking bent geweest met tuberculose.

We helpen u als u besmet of ziek bent

  • Als u besmet bent, krijgt u medicijnen. Deze kuur duurt 3 tot 6 maanden. Als u de medicijnen goed gebruikt, is de kans om tuberculose te krijgen een stuk kleiner.
  • Ook als u tuberculose hebt en ziek bent, is dat goed te behandelen met medicijnen. Deze behandeling duurt minimaal 6 maanden.

We onderzoeken uw contacten op tbc

Als u tuberculose in de longen hebt, kunt u mogelijk anderen besmetten. In dat geval doet de GGD een contactonderzoek De verpleegkundige maakt samen met u een lijst van mensen die bij u in de buurt zijn geweest. Mensen uit uw directe omgeving lopen het meeste risico. Zij krijgen daarom als eerste een uitnodiging voor een onderzoek.

We vaccineren kinderen en reizigers

Vaccineren is zinvol voor 2 groepen:

  • Baby's en kinderen jonger dan 12 jaar van wie een ouder (of allebei) uit een gebied komt met veel tuberculose. Geldt dit voor uw kind? Dan krijgt u automatisch een uitnodiging voor een gratis BCG-vaccinatie voor uw kind Jonge kinderen kunnen namelijk erg ziek worden van tuberculose.
  • Mensen die lange en risicovolle reizen maken. Bijvoorbeeld als u gaat werken in de gezondheidszorg van een land waar veel tuberculose voorkomt.

Prijzen

Onderzoek en vaccinatie zijn meestal gratis. Soms moet u zelf betalen. Bekijk de prijzen

Meer informatie