Pad tot huidige pagina

Inspectie

Lijst

Team Toezicht heet vanaf 1 mei: GGD Amsterdam Inspectie.

GGD houdt toezicht op

Nieuw Meldpunt Zorg en Jeugd

Bij het Meldpunt Zorg en Jeugd kunt u terecht als u niet de zorg krijgt die met u is afgesproken. Of als u vermoedt dat iemand fraudeert met zorggeld van de Wmo of Jeugdwet.

Naar het Meldpunt