Pad tot huidige pagina

Melding doen over kwaliteit kinderopvang

Lijst

Bent u niet tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang? Bespreek het dan eerst met de organisatie zelf. Komt u er samen niet uit? Meld uw zorgen dan bij de Inspectie Kinderopvang van GGD Amsterdam.

Organisaties in de kinderopvang hebben hun beleid over veiligheid, gezondheid, pedagogiek en de inzet van personeel vastgelegd. Als u twijfelt of de organisatie aan de eisen voldoet, kunt u het beleid opvragen bij de organisatie.

Melding doen

Lijst

Heeft u signalen of informatie dat een kinderdagverblijf, gastouder of gastouderbureau of buitenschoolse opvang niet aan de wettelijke eisen voldoet, meld dat dan bij de Inspectie Kinderopvang van GGD Amsterdam.

Dit gebeurt er met uw melding

  • We nemen contact op om uw melding te bespreken. Behalve als u anoniem gemeld heeft.
  • Indien nodig voeren wij een inspectieonderzoek uit.
  • De uitkomsten van het onderzoek komen in een rapport. Daarin staan ook adviezen en eventuele vervolgstappen.
  • Als u wilt, krijgt u een terugkoppeling van het onderzoek.

Bij complexe meldingen vragen wij u om zoveel mogelijk informatie op papier te zetten. Het is belangrijk dat u de situatie zo concreet mogelijk beschrijft en ook vertelt welke stappen u al heeft genomen om de situatie te verbeteren.

Geen klachtencommissie

De GGD is geen klachtencommissie. We behandelen geen individuele klachten. Heeft u een klacht, vraag dan de aanbieder van kinderopvang naar de klachtenregeling.

Kindermishandeling of misbruik

Heeft u een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van de kinderopvang, meld dit dan onmiddellijk bij de directie. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. U kunt ook zelf contact met hen opnemen via 0900 1113 111