Wijziging wetgeving samengestelde oudercommissie

Vanaf 1 januari 2023 zijn de regels over het instellen van een oudercommissie versoepeld.

Hierdoor is het mogelijk om een gecombineerde oudercommissie in te stellen voor meerdere voorzieningen voor kinderopvang. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden:

  • Een gecombineerde oudercommissie is mogelijk voor voorzieningen voor kinderopvang in hetzelfde of aangrenzend gebouw.
  • Een gecombineerde oudercommissie moet in elk geval bestaan uit een afzonderlijke ouder per kindercentrum of gastouderbureau. Eén ouder met zowel een kind op de dagopvang als op de BSO beoordeelt de toezichthouder niet als afzonderlijk.
  • Voor een beslissing van een gecombineerde oudercommissie is een meerderheid van stemmen nodig per kindercentrum.
  • De mogelijkheid geldt alleen voor voorzieningen van dezelfde houder.

Een goed functionerende oudercommissie draagt bij aan de kwaliteit van de kinderopvang. Wij vertrouwen erop dat u deze versoepeling aangrijpt om daar waar nodig het ouderrecht verder te versterken.