Voorgenomen wijzigingen kwaliteitseisen

Verschillende kwaliteitseisen worden binnenkort aangepast. Bijvoorbeeld de 3-uursregeling en de eisen aan vaste beroepskrachten. Deze wijzigingen zijn nu nog niet van kracht.

Dit betekent dat de huidige kwaliteitseisen nog gelden. Vooruitlopen op de wijzigingen leidt tot overtredingen en mogelijk handhaving. Houd hier rekening mee bij de organisatie van uw opvang.

Wat wijzigt wanneer?

Wijziging 3-uursregeling en vaste gezichtencriterium

De ingangsdatum van de nieuwe eisen is afhankelijk van de besluitvorming van de Rijksoverheid. Voor de 3-uursregeling en het vaste gezichtencriterium is de geplande ingangsdatum 1 juli 2023. Het voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer.

Wijzigingen BSO en inzet beroepskrachten in opleiding als vast gezicht

De Minister is van plan om op de BSO enkele regels te versoepelen:

  • de berekening van de beroepskracht-kindratio op kindercentrumniveau;
  • inzet van anders gekwalificeerden;
  • kindercentrum-overstijgende opvang.

Voor dagopvang wordt onder voorwaarden de inzet van beroepskrachten in opleiding als vaste beroepskracht mogelijk gemaakt.
De geplande ingangsdatum voor deze wijzigingen is 1 januari 2024.

Op de hoogte blijven

U kunt zich abonneren op nieuws van de Rijksoverheid over kinderopvang. Dan bent u direct op de hoogte van alle wijzigingen.