Pad tot huidige pagina

Anoniem melden

Soms wilt u niet dat een aanbieder op de hoogte is van uw melding. Misschien bent u bang voor uw baan als u als medewerker een melding doet. Of bent u als betrokkene bang dat uw melding gevolgen heeft voor de behandeling van uw naaste. Daarom kunt u bij ons ook anoniem een melding doen.

Als u anoniem een melding doet, behandelen wij die vertrouwelijk en geven wij uw identiteit niet door aan de zorgaanbieder.

Goed om te weten: bij een anonieme melding kunnen wij als toezichthouder minder effectief optreden. We kunnen de melding namelijk niet als bron gebruiken, en de zorgaanbieder kan geen weerwoord geven op een anonieme melding.

Wij adviseren u om een openbare melding te doen als de directe veiligheid of gezondheid van personen in het geding is.