Pad tot huidige pagina

Meldpunt Zorg en Jeugd Amsterdam

Lijst

Mensen die ondersteuning nodig hebben, kunnen kwetsbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat zij de zorg krijgen waar ze recht op hebben. GGD Amsterdam houdt toezicht op de kwaliteit van de geleverde voorzieningen en is alert op zorgfraude met de Wmo en de Jeugdwet.

Misstand melden bij het meldpunt

Krijgt u niet de zorg die met u is afgesproken? Vermoedt u dat iemand fraudeert met zorggeld van de Wmo of de Jeugdwet? Meld het bij ons.

Ik wil een melding doen

Het Meldpunt Zorg en Jeugd is onderdeel van GGD Amsterdam.

Dit gebeurt er met uw melding

  • We nemen binnen 3 werkdagen contact op om uw melding te bespreken. Behalve als u anoniem gemeld heeft.
  • Als het nodig is voeren wij een inspectieonderzoek uit, bijvoorbeeld naar de kwaliteit of mogelijke onrechtmatigheden.
  • De uitkomsten van het onderzoek komen in een rapport. Daarin staan ook adviezen en eventuele vervolgstappen.
  • Het rapport gaat naar de gemeente. Dit wordt openbaar gemaakt, tenzij het privacygevoelige informatie betreft.
  • Als u wilt, krijgt u een terugkoppeling van het onderzoek.

Contact

U kunt ons bereiken via 020 555 5545 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail: meldpuntzorgenjeugd@ggd.amsterdam.nl