Pad tot huidige pagina

Calamiteit of geweldsincident melden

Als aanbieder van een Wmo-voorziening bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Bij calamiteiten of geweldsincidenten bent u wettelijk verplicht om de gebeurtenis binnen 3 werkdagen bij ons te melden.

Iedere medewerker kan het voorval melden, of u nu kwaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker, directeur of verzorgende bent. Door de meldingen kunnen we samen met u de kwaliteit van de aangeboden zorg en ondersteuning bewaken en waar nodig verbeteren. Twijfelt u of er sprake is van een calamiteit of geweldsincident? Neem dan contact met ons op voor advies.

Criteria voor een calamiteit

Een calamiteit:

 • is een onverwachte gebeurtenis
 • heeft ernstige schadelijke gevolgen voor een of meer betrokkenen
 • houdt verband met de kwaliteit van de geboden voorziening

Criteria voor een geweldsincident

Bij een geweldsincident:

 • is er sprake van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of een combinatie daarvan
 • is een cliënt, medewerker of beide betrokken bij het incident
 • is het incident voorgevallen bij de verstrekking van de voorziening

Calamiteit of geweldsincident melden

Ik wil een melding doen

Na de melding nemen we binnen 3 werkdagen contact met u op.

Ook melden bij gemeente

Enkele gemeenten vragen u om de gebeurtenis ook te melden bij contactpersonen binnen de gemeente.

 • Heeft u een contract met de Gemeente Amsterdam en verwacht u maatschappelijke onrust of is er sprake van media-aandacht? Neem dan ook telefonisch contact op met uw contractmanager.
 • Als u een contract hebt met de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, dan moet u een calamiteit of geweldsincident ook rechtstreeks bij de gemeente melden.
  • Bel tijdens kantooruren de kwaliteitsadviseur Wmo-voorzieningen: 020 540 4302 of de afdelingsmanager Sociale Voorzieningen: 020 540 4590
  • Na kantooruren: Openbare Orde en Veiligheidspiket, 020 540 4891 Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Zij zullen de crisisorganisatie die nodig is in gang zetten.

Dit gebeurt er na uw melding:

 • U moet schriftelijk aantonen dat u onderzoek hebt gedaan naar de toedracht van de calamiteit of het geweldsincident.
 • Wij beoordelen op basis van uw onderzoek of de kwaliteit van de zorg nog gewaarborgd is, of u de toedracht voldoende onderzocht hebt en of er logische verbeteringen volgen uit uw onderzoek.
 • Wij maken een rapport of maken een afspraak voor een gesprek met u.
 • Wij sturen een advies en aanbevelingen naar u en naar de gemeente.

Verbeteren door te melden

Een calamiteit of geweldincident is niet altijd te voorkomen. Beschouw ze daarom als een mogelijkheid om de zorg te verbeteren. En maak een goede analyse van wat er fout is gegaan en hoe u deze fouten voortaan kunt voorkomen.

Wij richten ons als toezichthouder niet op de calamiteit of het geweldsincident zelf, maar leggen de nadruk op het leren van fouten binnen uw organisatie.

Vragen?

Bel ons dan: 020 555 5545 U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail: meldpuntzorgenjeugd@ggd.amsterdam.nl