Pad tot huidige pagina

Toezicht op de Wmo

Lijst

GGD Amsterdam houdt toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland en Wormerland.

Als toezichthouder beoordelen we of zorgaanbieders de wet en de regels van de gemeente naleven. Ook toetsen we de kwaliteit van de geleverde zorg. We doen onderzoek en leggen de uitkomsten vast in een rapport.

Melding doen

Een melding doen

Krijgt u niet de zorg die met u is afgesproken? Is de zorg die u krijgt onder de maat? Weet of vermoedt u dat iemand fraudeert met zorggeld van de Wmo? Meld het bij ons.

Lijst

Dit onderzoekt de GGD

  • Signalen: van bijvoorbeeld cliënten, mantelzorgers, professionals, ambtenaren en media over kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg.
  • Calamiteiten: meldingen van professionals van calamiteiten en geweldsincidenten. De focus van het onderzoek ligt op het leervermogen van een zorgaanbieder. Kan de organisatie leren van de incidenten?
  • Rechtmatigheid: elk jaar onderzoeken we bij een steekproef van 120 Amsterdamse pgb-houders of zij alle zorg inkopen en krijgen waar zij recht op hebben.
  • Kwaliteit: voldoet de zorg wel aan de kwaliteitseisen? Dit onderzoeken we via steekproeven onder zorgaanbieders of pgb-aanbieders.
  • Thema's: vooraf bepaalde thema's die per jaar verschillen.

Zo doen we onderzoek

  • Wij voeren gesprekken met cliënten, mantelzorgers, pgb-houders en andere vertegenwoordigers en nauw betrokkenen, cliëntenraad, medewerkers en directie. Hoe ervaren de cliënten de ondersteuning? Hebben de medewerkers genoeg ervaring of diploma’s om het werk uit te voeren? Ontvangen zij ook scholing van de zorgaanbieder? Op welke momenten heeft de zorgaanbieder ondersteuning geleverd?
  • Wij bekijken zorgdossiers, facturaties en zorgplannen. Klopt de pgb-administratie? Staat in het zorgplan ook echt waar de cliënt behoefte aan heeft? Kan de cliënt zijn eigen zorgplan inzien? Ontvangt de cliënt de juiste hoeveelheid ondersteuning? Sluit het zorgplan aan op de indicatie en het ondersteuningsplan dat door het Buurtteam is gemaakt?
  • We kijken waar mogelijk in de praktijksituatie. Daarvoor komen we aangekondigd of onaangekondigd langs. We checken bijvoorbeeld op een locatie voor dagbesteding of er voldoende medewerkers zijn voor het aantal aanwezige bezoekers. En bij een cliënt die Hulp bij het huishouden heeft, bekijken we de woning. Is die schoon en leefbaar?

Rapport

De uitkomsten van het onderzoek komen in een rapport. In het rapport staan adviezen en aanbevelingen, ook voor de gemeente. De zorgaanbieder heeft een week de tijd om feitelijke onjuistheden met ons te bespreken en een schriftelijke reactie te geven. Een aantal gemeenten publiceert de onderzoeksrapporten op toezichtwmo.nl

Vervolgonderzoek

Soms vinden wij of de gemeente het nodig dat de zorgaanbieder dingen verbetert. Dan kunnen wij vervolgonderzoek doen om te kijken of de verbeteringen ook echt zijn doorgevoerd.

Meer informatie