Pad tot huidige pagina

Preventief gezondheidsonderzoek 10 jarigen

Op de basisschool onderzoeken we tweemaal de gezondheid en ontwikkeling: op 5- en 10-jarige leeftijd. Ouders en kinderen krijgen zo snel de juiste hulp of ondersteuning die ze nodig hebben.

Alle 10-jarigen worden uitgenodigd voor het gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek is vrijwillig. Wilt u meer informatie of wilt u niet dat we uw kind onderzoeken? Neem dan contact op via het e-mailadres in de brief. U kunt ook bellen naar: 020 555 5961 (Amsterdam) of 020 555 5964 (Amstelland).

De vragenlijst

U ontvangt via de school een uitnodigingsbrief met een inlogcode. De vragen gaan over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en factoren die hierop van invloed kunnen zijn, zoals opvoeding en omgeving. Na het invullen krijgt u direct tips en informatie op maat.

Op internationale scholen gebruiken we een Engelstalige papieren vragenlijst.

Zo verloopt het onderzoek

De jeugdverpleegkundige of doktersassistent meet op school de lengte en het gewicht. Soms doen we ook een ogen- en gehoortest. Uw kind houdt de kleren gewoon aan. Ook kan de jeugdverpleegkundige met u en uw kind praten over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en de vragen die u hierover hebt.

Verwerken gegevens gezondheidsonderzoek

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek komen in het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg van uw kind. Bijvoorbeeld de uitslagen van de ogen- en gehoortest, lengte en gewicht. En eventueel de aandachtspunten uit de vragenlijst en het gesprek. De vragenlijst zelf wordt niet opgeslagen in het dossier.

De vragenlijsten geven een goed beeld van de gezondheid en ontwikkeling van 5- en 10-jarige kinderen. We gebruiken de lijsten voor wetenschappelijk onderzoek en om advies te geven aan scholen en de gemeente. De informatie verwerken we zo, dat de onderzoekers niet weten om welk kind het gaat. Wilt u niet dat we de gegevens van uw kind gebruiken? Geef dit aan in de vragenlijst. Lees hier meer informatie over privacy